dot
dot dot
dot
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว11/05771
dot
dot
เบอร์โทรติดต่อ: 02-1836333 - 8 086-5516445 , 087-6544641
dot
dot
ทัวร์เกาหลี 2558-2559
dot
bulletK-Spring 1, Rail Bike
bulletK-Spring 3, ปูซาน-โซล
bulletK-Spring 4, April Snow
bulletการเตรียมตัวเที่ยวเกาหลีฤดูใบไม้ผลิ
bulletการเตรียมตัวเที่ยวเกาหลีฤดูหนาว
dot
ทัวร์ญี่ปุ่น 2558-2559
dot
bulletK-Spring 4, Japan Alps
bulletJ-Winter3, Hokkaido
bulletJ-Winter4, Snow & Sakura
bulletการเตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่น ฤดูหนาว
dot
ทัวร์เอเชีย
dot
bulletทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน
bulletทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน
bulletทัวร์พม่า 4 วัน, TG
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletเข้าสู่หน้าเวปไซด์ทัวร์เอเชีย
dot
ที่ตั้งสำนักงานบริษัท
dot
bulletแผนที่ตั้งบริษัท
dot
เช็คอุณภูมิก่อนเดินทาง
dot
bulletอุณหภูมิที่เกาหลี
bulletอุณภูมิที่ญี่ปุ่น
dot
Photo Impression
dot
bulletอัลบั้มรวมภาพประทับใจ
bulletกรุ๊ปเกาะเชจูช่วงดอกคาโนล่าบลอสซัม
bulletกรุ๊ปช่วงซากุระบาน เมษายน
bulletกรุ๊ปคณะวิทย์ฯ มหิดล
dot
คริป MV เพลงละครเกาหลี
dot
bulletWinter Love Song / 1
bulletWinter Love Song / 2
bulletAutumn in My Hart / 1
bulletAutumn in My Hart / 2
bulletMy Girl / 1
bulletSpring Walzt / 1
bulletFull House ; OST
bulletFull House : ^______^
bulletFull House : i think i love u
bulletMy Sassy Girl ; i believe
bulletIl Mare; somewhere only..
bulletIl Mare ; must say goodbye
bulletDaisy ; Filling
bulletA Millionire's First Love
bulletwww.popcornfor2.com
dot
ร่วมงานกับเรา
dot
bulletตำแหน่งรับสมัครงาน
bulletInternet Marketing
dot
เวปไซด์ให้แวะชม
dot
bulletKTO YouTube
bulletKTO YouTube / Jeju


Korean Air Lines [KE]
เวปไซด์ เกาะเชจู
เปิดที่เที่ยวใหม่..กับ Asian Plus Travel


ตัวอย่างใบจองทัวร์ / บัญชีธนาคาร article

ลูกค้าสามารถโทรติดต่อจองทัวร์ได้กับพนักงานขายของบริษัททุกคน ซึ่งท่านสามารถสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเที่ยวประเทศเกาหลีกับพนักงานของเราได้ เรายินดีตอบข้อสงสัย

ของท่านด้วยความเต็มใจค่ะ

 

ตัวอย่างใบจองทัวร์ (ลูกค้าต้องโทรแจ้งจองทัวร์กับทางเจ้าหน้าที่ก่อน แล้วเจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดการจองนี้ถึงท่าน)

 

                                             

 

                                                            ใบแจ้งเก็บมัดจำเพื่อจองทัวร์

 

      โปรแกรม:........................................................................................................... ราคาทัวร์ :  .....................................บาท

     Code: .........................................…ประเทศ:....................................................... วันเดินทาง :.........................................

 

    

 เพื่อเป็นการยืนยันการจอง และส่งรายชื่อให้สายการบิน ลูกค้ากรุณาชำระเงินจองตามรายละเอียดดังนี้ 

                                                                              

   รายละเอียดการจองทัวร์

               จอง ผู้ใหญ่ (พักคู่ / พักสาม)   จำนวน..................ท่าน  ราคาท่านละ.....................................บาท

               จอง ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว )            จำนวน..................ท่าน  ราคาท่านละ.....................................บาท

               จอง เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี/มีเตียงเสริม )  จำนวน..............ท่าน ราคาท่านละ...................................บาท

               จอง เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี/ไม่มีเตียง )      จำนวน .............ท่าน ราคาท่านละ..................................บาท

               ค่าบริการอื่นๆ........................................................................................................................................

               หมายเหตุ .............................................................................................................................................

 

              รวมจำนวนที่จองทั้งหมด....................ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..........................................บาท

         **  มัดจำ ท่านละ............................................บาท  

               รวมเป็นเงินมัดจำ..........................................บาท    มัดจำภายในวันที่....................................................

        **   ส่วนที่เหลือ.............................. .....................บาท    ชำระภายในวันที่....................................................

              

              (โดยโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดธนาคารและเลขที่บัญชี ที่แนบมาด้วยแล้ว* บัญชีธนาคาร

               จะเป็นชื่อบริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล หรือชื่อ คุณภัสสริน อ่อนคงทิม กรรมการผู้จัดการ เท่านั้น)           

  

        Asian Plus Travel ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ ให้บริษัทเรามีโอกาสให้บริการกับท่าน

    

              ลงชื่อ...................................................................พนักงานขาย

 

              ลงชื่อ.................................................................. ผู้จัดการทัวร์ต่างประเทศ       

    

              วันที่.....................................................................

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 รายการเพิ่มเติมสำหรับจองทัวร์

1.        แฟกส์หลักฐานการโอนเงิน และเซ็นต์ใบตอบรับการจองนี้ มาที่ FAX: 02-183 6339  และเพื่อป้องกันการผิดพลาด

        ในการจองเนื่องจากบางครั้งจำนวนเงินที่ลูกค้าแต่ละรายโอนมาเท่ากัน  กรุณาเขียนชื่อผู้จอง โปรแกรมและวันเดินทาง

         มาในใบโอนเงินด้วยค่ะ บริษัทถือว่าการจองจะสมบูรณ์เมื่อได้รับแฟกส์เอกสารการโอนเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

2.        แฟกส์หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่าน  และเพื่อป้องกันการผิดพลาดกรณีแฟกส์ไม่ชัดเจน  กรุณาเขียนรายละเอียด

        ของแต่ละท่าน ด้านล่างอีกครั้งดังนี้

·       ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษที่ตรงตามพาสปอร์ต พร้อมคำนำหน้าชื่อเช่น Mr. / Mrs. / Miss.

·       วัน เดือน ปี เกิด ตรงตามพาสปอร์ต  / วันที่ทำพาสปอร์ต  / *วันหมดอายุพาสปอร์ต

              *พาสปอร์ตต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6  เดือน ก่อนถึงวันเดินทาง

3.        เอกสารอื่นๆที่ต้องใช้ ตามแต่ละประเทศที่ท่านจองทัวร์ โดยดูรายละเอียดได้ที่ท้ายโปรแกรมทัวร์นั้นๆ

4.        จ่ายส่วนที่เหลือไม่เกินวันที่กำหนดในใบจอง

         (เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปทางบริษัทต้องส่งรายชื่อเพื่อออกตั๋วกับทางสายการบินล่วงหน้าหลายวัน)

5.        การผ่านเข้าประเทศเกาหลี (ไม่ต้องทำวีซ่า)  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลี โดยเฉพาะ

คนไทยที่ถูกสุ่มกักและส่งกลับทุกวัน เนื่องจากมีแรงงานไทยแฝงซื้อทัวร์เพื่อไปโดดกันมาก ดังนั้นด้วยนโยบาย Clean Tour

บริษัทรับเฉพาะลูกค้าที่ต้องการไปเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านใดถูกกักตรวจสอบทางบริษัท จะช่วยการันตีการเข้าประเทศ

ให้เฉพาะลูกค้าที่มีเอกสารชี้แจงการทำงาน แจ้งให้บริษัทรับทราบก่อน เช่น

·       สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการประจำ /  รัฐวิสาหกิจ พร้อมเบอร์ติดต่อที่ทำงาน

·       หนังสือรับรองการทำงานบริษัทเอกชนระบุตำแหน่งและเงินเดือน , หรือนามบัตรระบุตำแหน่ง พร้อมเบอร์ติดต่อที่ทำงาน

        ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของลูกค้าแต่ละรายตามดุลยพินิจของผู้ขาย

·       สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา

·       สำเนาทะเบียนการค้ากรณีเป็นธุรกิจส่วนตัว  พร้อมเบอร์ติดต่อที่ทำงาน

·       สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่เคยมีวีซ่าในการผ่านประเทศอื่นๆมาแล้ว

                        (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการการันตีหากตรวจสอบเอกสารแล้วเอกสารเท็จหรือไม่สมบูรณ์พอ หรือกรณีที่ทาง

                         ตม. เกาหลีพิจารณาแล้วไม่เห็นควรให้การันตี ซึ่งส่วนใหญ่เหตุผลเพราะติดแบล็คลิส)

 

                   ลูกค้ายืนยันรับทราบโปรแกรม / รายละเอียดและเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุในใบราคาของโปรแกรม / และใบแจ้งเก็บมัดจำและการจอง 

  โดยทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าทุกท่านในครอบครัวหรือกลุ่มรายชื่อที่ผู้จองแจ้งชื่อจองมาด้วยกันตามจำนวนที่ระบุในใบมัดจำนี้นั้น รับทราบ

   เงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวด้วยแล้วเช่นกัน

 

                                                 ลงชื่อ:…................................................................................................( ผู้จองทัวร์)

                                                 ( ..................................................................................................................)

                                                 วันที่ ...........................................................................................................

 

 

** สำหรับเบอร์บัญชีเพื่อโอนเงิน ทางเจ้าหน้าที่ขายจะจัดส่งให้พร้อมกับใบจองทัวร์ มีหลายธนาคารให้ท่านเลือกตามความสะดวก แต่จะมีชื่อ

     บัญชีเพียง 2 ชื่อเท่านั้น (ไม่มีชื่อบัญชีอื่นนอกเหนือจากนี้ / ลูกค้าโปรดสังเกตชื่อบัญชีเมื่อท่านโอนเงินทุกครั้ง) ชื่อบัญชีคือ

                 1.  ชื่อบัญชี   บริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล จำกัด

     หรือ    2.  ชื่อบัญชี   คุณภัสสริน อ่อนคงทิม (กรรมการผู้จัดการ)

 

 

บัญชีธนาคารสำหรับลูกค้าโอนเงิน

 

ธนาคาร

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ประเภท

สาขา

 

ทหารไทย

 

บจก. เอเชี่ยนพลัสแทรเวล

 

203-2-09111-4

 

ออมทรัพย์

 

ถนนรัชดาภิเษก นางลิ้นจี่

 

ไทยพาณิชย์

 

คุณภัสสริน อ่อนคงทิม  (กรรมการผู้จัดการ)

 

117-2-65230-7

 

ออมทรัพย์

 

บิ๊กซี บางนา-ตราด กม. 3

 

 กสิกรไทย

 

คุณภัสสริน อ่อนคงทิม  (กรรมการผู้จัดการ)

 

635-2-31193-4

 

ออมทรัพย์

 

ซีคอนสแคว์

 

       

 

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเลือกใช้บริการของ Asian Plus Travel ค่ะ

 

 

ติดต่อ บริษัทเอเชี่ยนพลัส แทรเวล จำกัด

Tel: 02-1836335 – 8   Fax: 02-1836339

เลขที่ 5/8 บ้านกลางเมือง The Royal Monaco ศรีนครินทร์ พัฒนาการ

ถนนศรีนครินทร์ ซอย 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 

 ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/ 05771

 

  

 

 

 

 

 

 
Tour Korea : ทัวร์เกาหลี เมษายน-พฤษภาคม 2559

K-S1: Korea Sparkling...Spring Blossom article
K-S3: South to Seoul...Beautiful Journey... article
K-S4: April Snow..Sa-rang-he-yo Korea article
K-S5: Sa-rang-he-yo Korea..Blossom Sparkling article
K-W1: Ski...Snow...Korea White Winter article
ข้อมูลเตรียมตัวเที่ยวเกาหลี ฤดูใบไม้ผลิ Spring article
ข้อมูลการเตรียมตัวเที่ยวเกาหลี ฤดูหนาว Winter
ข้อมูลเตรียมตัวเที่ยวเกาหลี ฤดูใบไม้ร่วง Autumn article
K-Sm1; Summer Sparkling..Sarang-hae-yo Korea article
Impression Picture @ Rail Bike
ภาพจากกรุ๊ป 10 - 14 เม.ย ปีที่ผ่านมา
Teddy Bear Museum @ Jeju Islandบริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล จำกัด @ ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771
Please Like Facebook