K-W4 : Jeju Island & Ski Snow

เที่ยวเกาหลี, เกาะเชจู 
.           

                   Jeju Island  &  Ski..Snow

 

                                              โปรแกรมครบรสสำหรับคนรักเกาหลี

 

                เยือนเกาะเชจู เกาะดังของเกาหลี...สนุกกับการเล่นสกีหิมะ...ประทับใจกับชอบปิ้งในกรุงโซล

                                                                             (ที่ยวเต็มอิ่มกับโปรแกรม 6 วัน 4 คืน)                                                                                                       

 

โปรแกรมที่ลูกค้าถามถึงมากที่สุดเพราะเราคือทัวร์เกาหลีที่ขายโปรแกรมเกาะเชจูได้ตลอดปี ชมอดีตเกาะภูเขาไฟที่ปัจจุบันกลายมาเป็นเกาะที่เต็ม
ไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายครบทุกรูปแบบ ทั้งภูเขา ทะเล ชายหาด โขดหิน พรรณไม้ บ้านเรือน และวิถีชีวิตของชาวเกาะ เป็นเกาะ
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO และล่าสุดได้รับการโวทในปี 2011 ให้เป็น New 7 Wonder of Nature สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่
ของโลกในปี 2011 จึงเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวและคู่ฮันนีมูนชาวเกาหลี เกาะที่ถูกเลือกใช้ถ่ายทำฉากสวยงามของละครเกาหลีมาก
ที่สุด จากนั้นพาสัมผัสสายลมหนาวพร้อมสนุกกับการเล่นสกีหิมะบนสกีรีสอร์ทสวย พร้อมที่เที่ยวอีกมากมาย ตบท้ายด้วยชอบปิ้งจุใจในกรุงโซล
โปรแกรมครบรสสมบูรณ์แบบอย่างนี้ มีที่
Asian Plus Travel เท่านั้น
 

                                                                    สายการบิน ที่พัก อาหาร และการบริการ มาตรฐาน เอเชี่ยนพลัสแทรเวล ที่ลูกค้าบอกต่อ

  

พบกับโปรแกรมที่คุ้มสุดๆ

คุ้มที่ 1   คุ้มค่ากับการเดินทางสู่เกาหลีด้วยโปรแกรม 6 วัน 4 คืน ให้คุณเที่ยวเต็มที่ และชอปปิ้งจุใจ
คุ้มที่ 2   พักโรงแรมระดับ 4* Deluxe Class ที่เกาะเชจู 2 คืน บนสกีรีสอร์ท 1 คืน และที่กรุงโซล 1 คืน
คุ้มที่ 3   รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ จากกรุงโซลสู่เกาะเชจู ด้วยเครื่องบินและการบริการคุณภาพอินเตอร์
คุ้มที่ 4   พบกับโปรแกรมเที่ยวที่คัดสรรค์มาให้ท่านแบบไม่เหมือนใคร คุณภาพทัวร์ประทับใจ
คุ้มที่ 5   หากคุณคือคอซีรี่เกาหลี นี่คือโปรแกรมที่คุณจะได้เยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกกล่าวถึงและถ่ายทำละครยอดฮิตมากที่สุด เช่น  
              F4 / Boys Over Flower ละครเกาหลีที่ดังที่สุดในปีนี้, My Girl, Kim Sam Soon, Goong’s, Which Star are You from,  
              Princess Hours เจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายเย็นชา, ทงฮี, แดจังกึม ฯลฯ
คุ้มที่ 6   แถมด้วยโปรแกรมเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ เช่น เกาะนามิ ล่องแม่น้ำฮัน สวนสนุกเล็อตเต้เวิด์ล พระราชวังเคียงบ็อก ตลาดเมียงดง เป็นต้น
คุ้มที่ 7   โรแมนติคกับหิมะโปรยปรายในฤดูหนาว และสนุกสนานกับการเล่น สกีหิมะ และพักบนสกีรีสอร์ท 1 คืน


     

 

 


  

รายละเอียดการเดินทาง   (วันเดินทางและราคาอยู่ท้ายโปรแกรม)

วันแรก           กรุงเทพ / สนามบินสุวรรณภูมิ เกาหลี / สนามบินอินชอน

 

21.00 น.          คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์เช็คอินแถว M สายการบินเกาหลีแอร์ไลน์

เที่ยวบิน KE654 / หรือ เคาท์เตอร์แถว N สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OZ 743

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในด้านเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ  และฝากกระเป๋า

ให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเอง  ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

23.45  น.         ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ (รับบริการเครื่องดื่มและอาหารเช้าบนเครื่องบิน)

                      *(เวลาและสายการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับช่วงวันที่เดินทาง แต่โปรแกรมเที่ยวทุกอย่างยังครบเหมือนเดิม)

 

 

วันที่สอง       กรุงโซล พระราชวังเคียงบ๊อก/พิพิธภัณฑ์คติชน/บลูเฮ้าส์  สนามบินในประเทศคิมโป  เกาะเชจู โขดหินหัวมังกร

 

07.10 น.          คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ( เวลาท้องถิ่นที่เกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อ

ไม่ผิดพลาดการนัดหมาย) เมื่อผ่านพิธีการกองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มารอต้อนรับ ให้เวลาท่าน

เปิดกระเป๋าและทำธุระส่วนตัว

                        จากนั้นพาท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโซล พาท่านชมความงามของกรุงโซล ณ พระราชวังเคียงบ๊อก ซึ่งเป็นพระราชวังสวยงาม และยิ่ง

                        ใหญ่ที่สุดของ 1 ใน 5 พระราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของเกาหลี มีอายุกว่า 600 ปี ได้รับการ
บูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิม
  มากที่สุด ชมพิพิธภัณฑ์คติชน ที่รวบรวมประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของ
เกาหลีจากอดีตจนถึงปัจจุบันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับทหารยามของพระราชวังที่ยังคงใส่ชุดแบบโบราณ
ออกจากพระราชวังชม ทำเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์) ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับอนุสาวรีย์นกฟีนิกส์ บริเวณวงเวียนน้ำพุ ซึ่งถือว่า
เป็นจุดที่ฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

11.30 .          รับประทานอาหารกลางวัน จิมดัก ไก่ตุ๋นสไตล์เกาหลี

จากนั้นเดินทางไปยัง สนามบินภายในประเทศ คิมโป (อยู่ในกรุงโซล) เพื่อขึ้นเครื่องเดินทางไปยังเกาะเชจู ใช้เวลาเดินทางประมาณ

1 ชั่วโมง ถึง จังหวัดเชจูโด หรือเกาะเชจู เป็นเกาะที่มีบรรยากาศโรแมนติค อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม

มากมายและหลากหลาย นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวเกาหลีจึงนิยมไปฮันนีมูนและพักผ่อนที่เกาะแห่งนี้ และเป็นสถานที่ที่

ละครดังหลายเรื่องของเกาหลีใช้เป็นฉากถ่ายทำอยู่เสมอ

จุดเด่นของเกาะเชจู ประกอบด้วยภูเขาไฟสูงตระหง่านที่ดับไปเป็นเวลานานแล้ว ทิวทัศน์งดงามด้วยทุ่งหญ้า ป่าเขา หมู่บ้านเล็ก ๆ

และหาดทรายยาวขาวสะอาด ที่สำคัญมียอดเขาซึ่งอดีตเป็นปล่องภูเขาไฟแต่ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

จุดแรกพาท่านชมบริเวณชายฝั่งซึ่งมีภูมิประเทศเป็นหินภูเขาไฟ ที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนมีรูปทรงคล้ายกับมังกรกำลังอ้าปาก ชื่อว่า

โขดหินยงดูอัม นักท่องเที่ยวที่มาเกาะเชจู ต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับโขดหินอันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้

18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองเกาะเชจู 

                        นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Seokwipo KAL / Jeju KAL / Oriental Hotel   โรงแรมระดับ 4 ดาว

ชมเวปไซด์ได้ที่  www.kalhotel.co.kr    (หรือโรงแรมระดับเดียวกัน)    


    

 

 

 

 

วันที่สาม        ยอดเขาตะวันรุ่ง สวนส้มไร้เม็ด หมู่บ้านพื้นเมืองชงอึบ  น้ำตกจองบัง จุดชมวิวแท่งลาวา Jusangjeollidae

                        พิพิธภัณฑ์หมีเทดดี้แบร์

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

วันนี้พาคณะชมความงามของเกาะเชจูอย่างเต็มอิ่ม ตลอดเส้นทางการเดินทางบนเกาะท่านจะได้เห็นความงามของทุ่งหญ้า ฟาร์ม

เลี้ยงม้า สวนส้มไร้เมล็ด และยอดเขา ฮัลลาซาน ยอดเขาสูงสุดของเกาหลีตั้งตระหง่านอยู่กลางเกาะเชจู

ช่วงเช้าพาท่านเที่ยวเกาะเชจูทางฝั่งตะวันออกที่ ซงซานโพ เมืองท่าซึ่งเป็นป้อมปราการบนเขามีเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆอยู่สุดปลายด้าน

ตะวันออกของเกาะที่อดีตเป็นปล่องภูเขาไฟทรงกรวยคว่ำชื่อซองซานอินชูบง หรือ ยอดเขาแห่งตะวันรุ่ง ที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่

สวยที่สุดของเกาะ ท่านจะเลือกเดินขึ้นเขาเพื่อชมทอปวิวบนขอบปากปล่องภูเขาไฟ หรือหากไม่อยากเหนื่อยก็เลือกเดินลงชมวิว
ทะเลด้านล่างสวยงามไม่แพ้กัน

จากนั้นพาท่านแวะชม สวนส้มไร้เมล็ด  ผลไม้ขึ้นชื่อของเกาะเชจู ไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนทั่วทั้งเกาะก็เต็มไปด้วยไร่ส้ม ให้ท่าน
ได้ซื้อลูกส้ม และช็อคโกแล็ตส้มจากสวนเป็นของฝาก พร้อมกับอมยิ้มเมื่อนึกถึงฉากที่นางเอกซีรีย์ดังเรื่อง
My Girl ขโมยส้มใน
สวนของพระเอกไปขาย ต่อด้วยพาท่านชื่นชมกับการอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมของรัฐบาลเกาหลี ที่
Seongeup Folk Village
หมู่บ้านพื้นเมืองดั้งเดิมของชาวเกาะเชจู
ที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิมอยู่จริงจนถึงปัจจุบัน (หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องแดจังกึม
ตอนที่ถูกลงโทษให้มาอยู่เกาะเชจู) ท่านจะได้ชมตัวบ้านแบบพื้นเมืองโบราณที่ใช้ดินและหินลาวาภูเขาไฟเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก
ชมวิถีชีวิต ภายในหมู่บ้านที่
ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี โดยมีชาวบ้านมาต้อนรับและอธิบายความเป็นอยู่ให้ฟังอย่างสนุกสนาน

 

   

 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน พุลโกกิ

ช่วงบ่ายวนมาด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ ชม น้ำตกจองบัง น้ำตกขึ้นชื่อของเกาะเชจู และเป็นน้ำตกแห่งเดียวในเอเชียที่น้ำตก

ตกลงสู่ทะเล บริเวณแอ่งน้ำด้านล่างเต็มไปด้วยหินขนาดใหญ่สวยงาม ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำตกและน้ำทะเล

ต่อด้วยพาท่านชมความอัศจรรย์แห่งความงามของธรรมชาติสรรสร้าง ชมแนวเสาหิน Jusangjeollidae ที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟ

ที่ร้อนจัดมากระทบกับความเย็น จนกลายเป็นกำแพงแท่งหินรูปทรงแปลกตาเรียงรายรับแรงคลื่นอยู่ริมทะเล เก็บภาพประทับใจ

ยามเมื่อคลื่นสีขาวสาดกระเซ็นสูง

จากนั้นพาท่าน สู่บริเวณสถานตากอากาศจุงมุน ซึ่งภายในจะเต็มไปด้วยพรรณไม้ที่สวยงามมากมาย และภายในสถานตากอากาศ

ชุงมุนแห่งนี้เราพาท่านเข้าชม Teddy Bear Museum ซึ่งที่นี่คือพิพิธภัณฑ์หมีแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในเกาหลี ภายในได้จัด

การแสดงที่น่าหลงไหล ถูกใจทุกเพศทุกวัยไม่ว่าหญิงชายเด็กผู้ใหญ่ โดยมีหมีเท็ดดี้ เป็นตัวละครหลักเล่าเรื่องราวเหตุการณ์และ

บุคคลที่มีชื่อเสียงของโลก เช่นวงดนตรี เดอะบิสเทิร์น, เอลวิส, มาดอนนา, หรือแนววิทยาศาสตร์อย่างกาลิเลโอ  ฯลฯ มีทั้งหมีตัว

ใหญ่และตัวเล็กที่สุดในโลก และอิริยาบถอื่นๆที่น่ารักอีกมากมาย ทั้งในอาคารและ Teddy Garden ด้านนอก ที่สำคัญคือหมีอัลเฟรด

จากละครเรื่อง Goong / Princess Hours (Asian Plus Travel คือบริษัทที่สนับสนุนรางวัลหมีอัลเฟรดในช่วงละครเรื่อง เจ้าหญิงวุ่นวาย

เจ้าชายเย็นชาออกอากาศทางช่อง 7) ซึ่งท่านสามารถซื้อมีอัลเฟรด และตุ๊กตาหมีที่ระลึกน่ารักมากมาย ได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น แฮมุลทัง ซุปซีฟูดสไตล์เกาหลี 

                        กลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Seokwipo KAL / Jeju KAL / Oriental Hotel   โรงแรมระดับ 4 ดาว (หรือโรงแรมระดับเดียวกัน)

 

    

 

 

 

วันที่สี่            วัดหยักชอนซา ถ้ำหยอบเชกุล / Hallim Parkสนามบินเชจู / คิมโป เล่นสกีหิมะ / พักบนสกีรีสอร์ท 1 คืน

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า    ห้องอาหารโรงแรม

ช่วงเช้าพาท่านไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดหยักชอนซา วัดสวยบนเกาะที่มีอาคารหรือโบสถ์ขนาดใหญ่สวยงาม มีหลังคาลดหลั่น
หลายชั้น ตัวอาคารหันหน้าออกสู่ทะเล มีระฆังขนาดใหญ่หนักถึง
18 ตันอยู่ด้านหน้า และนมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์

จากนั้นพาท่านเที่ยวชมเกาะเชจูทางฝั่งตะวันตกกันต่อที่ ฮัลลิมปาร์ค จากบริเวรทางเข้าที่เป็นถนนต้นปาล์มสวยงามแล้ว ภายในยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย และหนึ่งในจุดหมายสำคัญของเราคือ ถ้ำลาวาภูเขาไฟชื่อ ถ้ำหยอบเชกุล ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย
ซึ่งเกิดจากลมพัดเอาทรายและฝนที่พาแคลเซียมเข้ามาสะสม จนกลายเป็นหินงอกหินย้อยที่มีแสงวิบวับสวยงาม 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน โอซัมพุลโกกิ

จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเชจู เพื่อเดินทางสู่กรุงโซล ด้วยเที่ยวบินในประเทศ ถึงสนามบินคิมโปกรุงโซล

ช่วงบ่ายพาท่านเข้าสู่ที่พักบนสกีรีสอร์ทกลางหุบเขาที่สวยงามและมีชื่อเสียงไม่ไกลจากกรุงโซลคือ Eylsian Ski Resort หรือ

Oak Valley Ski Resort พาท่านสัมผัสบรรยากาศหนาว ชมหิมะขาวโพลนสุดสายตา สนุกกับการเล่นสกีหิมะ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิต

ควรได้ลอง และกิจกรรมบนหิมะอื่นอีกมากมาย ดูแลและให้คำแนะนำในการเล่นโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

(ไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์ในการเล่นสกี / ประมาณ 35,000.- วอน)

19.00 น.          รับประทานอาหารเย็น Shabu - Shabu 

                        นำท่านเข้าที่พัก  Vivaldi Ski Resort หรือ Oak Valley Ski Resort   รีสอร์ทสวยท่ามกลางภูเขา พักผ่อนตามอัธยาศัย

                        หรือสนุกสนานกับการเล่นสกีหิมะ และกิจกรรมอื่นอีกมากมายซึ่งสามารถเล่นได้จนถึงถึงเที่ยงคืน

                        ชมเวปไซด์ของรีสอร์ทได้ที่   www.vivaldiresort.co.kr  หรือ   www.oakvalley.co.kr     (หรือที่พักสกีรีสอร์ทระดับเดียวกัน)

   
 

 

 

วันที่ห้า          เกาะนามิ – กรุงโซล ขึ้น Cable Car เขานัมซาน / หอคอย Seoul Tower Cosmetic Center ชอบปิ้งย่านเมียงดง  

 

เช้า                         รับประทานอาหารเช้าสไตล์บุฟเฟ่ต์เกาหลี  ณ ภัตตาคาร                               
                        จากนั้นนำท่านสู่ เมืองชุนชอนเมืองแห่งทะเลสาบสวยงาม ถึงชุนชอนนำคณะลงเรือเฟอร์รี่ใช้เวลานั่งเรือเพียง 10 นาที เพื่อข้าม
                        ไปยัง เกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่งมีบรรยากาศโรแมนติก รูปร่างดุจใบไม้ลอยอยู่บนผิวน้ำ สถานที่ถ่ายละครดัง Winter Love Song
                        หรือ เพลงรักในสายลมหนาว สัมผัสความงามของทิวสนและทิวต้นเกาลัด ซึ่งเป็นฉากโรแมนติคของภาพในละคร และจะได้เป็น
                        ฉากสวยในภาพถ่ายของคุณ ในแต่ละฤดูกาลเกาะนามิจะสวยงามแตกต่างกันไป สนุกกับการเดินชมวิวเก็บภาพรอบเกาะตามอัธยาศัย
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ทัคคาลบิ  ไก่กระทะอาหารขึ้นชื่อของเมืองชุนชอน
                        ช่วงบ่ายเดินทางเข้าสู่กรุงโซล เมืองหลวงอันทันสมัยของเกาหลี ถึงกรุงโซลพาท่านขึ้น Cable Car กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอด
                        เขานัมซาน ที่ตั้งของ
Seoul Tower (ค่ากระเช้ารวมในราคาทัวร์แล้ว) หอคอยสูงใจกลางกรุงโซล ให้ท่านขึ้นลิฟถึงยอดบนสุด
                        ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของกรุงโซลได้อย่างกว้างไกล ท่านที่เป็นคู่รัก ขอพรให้รักแท้ตลอดไปด้วยการคล้องกุญแจไว้กับ
                        กำแพงแล้วโยนลูกกุญแจทิ้งลงเบื้องล่าง ที่กำแพงนี้ท่านจะเห็นหนุ่มสาวเกาหลีมาคล้องกุญแจไว้นับหมื่นอัน ดื่มด่ำกับบรรยากาศ
                        อันร่มรื่นของสวนนัมซาน ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงโซล
                        ต่อด้วยพาท่านสู่ คอสเมติกเซ็นเตอร์ ศูนย์รวมเครื่องสำอางเกาหลีหลากหลายยี่ห้อให้คุณเลือกซื้อเลือกใช้อย่างจุใจ
ค่ำ                    รับประทานอาหารเย็น ซัมเกทัง ( ไก่ทั้งตัวยัดไส้โสม อาหารบำรุงสุขภาพระดับพระราชาของเกาหลี)                                                          
                        หลังอาหารเย็นพาท่านตะลุยราตรีสู่แหล่งชอปปิ้งขึ้นชื่อ อันดับหนึ่งของกรุงโซล ย่านเมียงดง ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำทันสมัยของ
                        เกาหลี เช่น เสื้อผ้ารองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางแบรนด์เกาหลี ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยเกือบสามเท่า เช่น Etude, Skin Food,
                        The Face Shop เทปเพลง และภาพยนตร์ของที่ระลึกดาราเกาหลีมากมาย สนุกสนานกับการ ชอบปิ้งตามอัธยาศัย
                        นำท่านเข้าที่พัก  Best Western / Seoul Palace / Ramada Seoul / Novotel   เป็นต้น
                        โรงแรม 4 ดาวใจกลางกรุงโซล (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)

      

                             

วันที่หก          ศูนย์โสม/ศูนย์สมุนไพรรัฐบาล/ศูนย์อเมทิสย์ ตลาดทงแดมุน ล่องเรือชมแม่น้ำฮัน / ทานอาหารกลางวันบนเรือ
                        สวนสนุก
Lotte World
  สนามบิน  กรุงเทพฯ
 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม           
                        เช้าพาท่านเยี่ยมชม ศูนย์โสมของรัฐบาลเกาหลี โสมอายุ 6 ปี ที่มีชื่อเสียงพร้อมรับฟังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโสมโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
                        โสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี เหมาะสำหรับนำไปเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนที่ท่านรักเพื่อบำรุงสุขภาพ
                        ราคาโสมที่เกาหลีถูกกว่าประเทศไทยกว่า 2 เท่า และหากมีเวลาพาท่านแวะชม ศูนย์อัญมณีแอมมิทิส ซึ่งเกาหลีถือว่าเป็นดินแดน
                        ของพลอยสีม่วงเขี้ยวหนุมาน หรือแอมมิทิส ซึ่งถือว่าเป็นอัญมณีนำโชคและเป็นอัญมณีส่งออกสำคัญอันดับหนึ่งของเกาหลี         
                        จากนั้นพาท่านสู่อีกหนึ่งแหล่งชอบปิ้งขึ้นชื่อนั่นคือ ตลาดทงแดมุน  ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งติดแอร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
                        สินค้าขึ้นชื่อที่นี่คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า เสื้อกันหนาว และเครื่องประดับมากมาย
                        จากนั้นพาท่านสู่อีกหนึ่งโปรแกรมพิเศษ ล่องเรือชมแม่น้ำฮัน  ที่ใหลผ่านใจกลางกรุงโซล แม่น้ำสายโรแมนติคที่เป็นฉากสวย
                        ในซีรีย์เกาหลีหลายเรื่อง พาท่านล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติค ชมวิถีชีวิตชาวเมืองสองฝั่งแม่น้ำสายหลักของเกาหลี
                        อิ่มเอมกับทิวทัศน์อันงดงามของกรุงโซล ทั้งสะพาน ตึกรามบ้านช่องสวนสาธารณะ และขณะล่องเรือท่านยังสามารถมองเห็น
                        ตึก
63 Building ตึกสีทองสูงสุดของเกาหลี ตึกในฝันและจุดนัดพบของพระเอกนางเอกเรื่อง My Girl และพิเศษยิ่งกว่านั้นคือให้
                        ท่านได้รับประทานอาหารกลางวันขณะล่องเรือไปด้วย
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ต์ บนเรือสำราญขณะล่องชมแม่น้ำฮัน
                        จากนั้นเดินทางสู่กรุงโซล พาท่านสู่สวนสนุก Lotte World สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ (ที่ไม่ต้องผจญกับความหนาว / แจกบัตร
                        ฟรีเครื่องเล่นทุกรายการ) สนุกกับเครื่องเล่นมากมายหลายชนิด เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ชมลานเสก็ตน้ำแข็งขนาดใหญ่ และที่
                        ฮอตมาแรงคือโซนดารา นักร้องเกาหลีชื่อดัง ที่มีข้าวของเครื่องใช้หรือมุมน่าสนใจของพวกเขาให้คุณได้กรี๊ด ที่นี่คืออีกหนึ่งจุด
                        นัดหมายของวัยรุ่นเกาหลี  
                        จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งสู่สนามบินนานาชาติอินชอน ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ร้านสหกรณ์ของรัฐบาลซื้อของฝากแบบเกาหลี
                        เช่นกิมจิ บะหมี่สำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว กิ๊ฟชอป เป็นต้น พร้อมบริการแพ็คบรรจุสิ่งของที่ท่านชอบปิ้งลงกล่องให้อย่างดี
18.00น.           คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน
20.20 น.          ออกเดินทางจากเกาหลี โดย สายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่   KE653 หรือ เอเชียน่าแอร์ไลน์ (Corporate with TG)
                        เที่ยวบินที่ OZ 743   (บริการอาหารเย็นบนเครื่อง)
00.10น.           (เวลาประเทศไทย) คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพและความประทับใจ
                        Asian Plus Travel ขอขอบพระคุณผู้รักการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการของบริษัทเรา
                        ************************************************************************************
 

    

 

 

   

หมายเหตุ

**โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมโดยรวมของทุกช่วงเดินทางตลอดฤดู Winter   เวลาและสายการบินในโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามวันเดินทาง

ของแต่ละช่วงโดยไฟลท์บิน + - ประมาณ 2-3 ชั่วโมง แต่โปรแกรมเที่ยวต่างๆ ยังครบเหมือนเดิม ก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์ทางบริษัทจะ

ส่งใบนัดหมาย/การเตรียมตัวก่อนเดินทาง / Itinerary มาให้ท่านที่จองทัวร์อีกครั้ง

 

** ข้อความบรรยายในโปรแกรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท Asian Plus ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบางบริษัททัวร์ที่เมล์มาขอโปรแกรมไปลอกเลียนแบบ

 

** ทัวร์ทุกกรุ๊ปเราออกเดินทางเอง ไม่มีการส่งต่อลูกค้าไปกับที่อื่น          

                                           

เรียนลูกค้าทุกท่าน

** เนื่องจากขณะนี้กองตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีค่อนข้างเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวไทย เนื่องจากมีแรงงานไทยที่แฝงซื้อทัวร์ไปกับคณะทัวร์

จำนวนมาก ทำให้ท่านที่ต้องการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวจริงๆพลอยเดือดร้อนไปด้วย และบริษัทเรามีนโยบายทัวร์คุณภาพ ไม่มีการแอบนำแรงงาน

ไปกับคณะทัวร์ ซึ่งตลอดการทำงานที่ผ่านมาบริษัทเราไม่เคยมีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลี ดังนั้นบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ใน

การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าก่อนเดินทาง และต้องขออภัยในการรบกวนท่านมา ณ โอกาสนี้ และสำหรับลูกค้าที่มีข้อมูลการทำงานจริงที่มั่นคง

ชัดเจน และพาสปอร์ตไม่เคยมีปัญหา หากท่านติด ตม.บริษัทยินดีเคลียร์การเข้าประเทศให้ท่าน และบริษัทจะดำเนินการแจ้งความต่อญาติหรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่นำแรงงานมาซื้อทัวร์กับบริษัทของเรา
 

 

 

จองทัวร์วันนี้  รับฟรี*** ที่ครอบหูกันหนาวเป็นของขวัญปีใหม่ ให้ทุกท่าน  มีให้เลือกหลากสีสัน 

 

  

 

 

วันเดินทาง         กุมภาพันธ์      18 – 23   ,   25 – 2
                              มีนาคม
            4 – 9   

 


ราคาทัวร์  K-W4 / KE / OZ   (ทัวร์ 6 วัน 4 คืน / รวมค่าตั๋วในประเทศ ไป-กลับ กรุงโซล เกาะเชจู)                                             

                                                                                                                       ช่วงปกติ           .พ – มี.ค                   
-  ผู้ใหญ่   (หรือเด็ก / พักห้องละ 2 ท่าน )                                                 ท่านละ              41,900.-                               
-  เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี / มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ ห้องละ 3 ท่าน)               ท่านละ              39,900.-                               
-  เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี  / ไม่มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ ห้องละ 3 ท่าน)         ท่านละ              38,900.-                             
-  พักห้องเดี่ยวคนเดียว        เพิ่มอีก                                                           ท่านละ                9,900.-                            
-  ราคาเฉพาะทัวร์  (*กรณีลูกค้ามีตั๋วเครื่องบินเอง)                               ท่านละ              21,900.-                    
        

  

*ราคาอาจปรับขึ้นอีกตามราคาตั๋วเครื่องบินและที่พัก โดยถือราคา Update บนหน้าเวปไซด์นี้เป็นหลัก ท่านที่จองก่อนรับสิทธิ์คงราคาเดิม

 

  

ราคานี้รวม    

             

               -   ราคารวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - โซล - กรุงเทพ  +  โซล - เกาะเชจู - โซล  (สายการบินระดับนานาชาติ ไม่ใช้สายการบิน Low Cost)

               -   รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง และ ภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว (บริษัทรับผิดชอบกรณีภาษีน้ำมันขึ้นราคา)

                    -    ค่าที่พักระดับดาว 3 คืน พักบนสกีรีสอร์ท 1 คืน (พักผู้ใหญ่ห้องละ 2 ท่าน) 

               -   ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ              

               -   ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองและอาหารประจำชาติของเกาหลี)

               -   ดูแลท่านตลอดการเดินทางด้วยหัวหน้าทัวร์ของ Asian Plus Travel และ ไกด์ท้องถิ่นของ Land Operator เกาหลีผู้ชำนาญ                               

               -   รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง และคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง

               -   ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)        
     
         -   สัมภาระท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20  กก. (ตามกฎใหม่ของสายการบิน)            

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม   (โปรดอ่านก่อนจองทัวร์)           

-    ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น ประมาณท่านละ 18,000 วอน หรือ 540 บาท / สำหรับทัวร์ 5 วัน

     และทิป คนขับรถท้องถิ่น ประมาณท่านละ 10,000 วอน หรือ 300 บาท / สำหรับทัวร์ 5 วัน

-    บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ การจลาจล การประท้วง

     การหยุดบินของสายการบิน หรือเหตุผลส่วนตัวของลูกค้าเอง ฯลฯ เป็นต้น

-    ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีหรือออกใบเสร็จในนามบริษัท)

-    เนื่องจากเป็นตั๋วเครื่องบินแบบเหมากรุ๊ป และค่าทัวร์ที่เกาหลีแบบเหมาจ่ายต่อคน จึงไม่สามารถคืนเงินได้ในกรณีดังนี้

     กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  25 วัน คืนมัดจำให้ 70%  / แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า  25 วัน ไม่สามารถคืนมัดจำได้

     กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป คืนได้ 50% ของเงินที่จ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทได้จ่ายค่าดำเนินการบางส่วนไปแล้ว

     กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนค้าบริการได้ เนื่องจากบริษัทได้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ไปแล้ว

     กรณี เลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 25 วันเช่นกัน เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อกรุ๊ปทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ทั้งกรุ๊ป

     ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

-   บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวประเทศเกาหลีเท่านั้น  ดังนั้นกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ

     และที่ประเทศเกาหลี ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ  ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวของท่านเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ

-    เที่ยวบิน ราคา และ รายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัย โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท คือคุณภาพ

     ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่ระบุไว้ในโปรแกรม

-   ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, มินิบาร์, Pay TV, ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินจากที่ระบุไว้ ฯลฯ

-   ราคาเด็ก ต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี นับถึงวันที่เดินทาง / กรณีเด็กพักกับผู้ใหญ่ห้องละ 2 ท่าน เด็กต้องเสียเป็นราคาผู้ใหญ่

    ราคาเด็กพักห้องละ 3 ท่าน หมายถึง มีผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน / ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่านราคาปกติทุกท่าน /

    พักเดี่ยวชาร์ทเพิ่มราคาพักเดี่ยว  /  เงื่อนไขต่างๆนี้เป็นกฏสากลของโรงแรมและสายการบินจ้า

-   จองโดยวางมัดจำที่นั่งละ 10,000.- บาท   ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย  25 วัน

-   จองด่วนแต่ละกรุ๊ปเพื่อคุณภาพรับจำนวนจำกัดเพียง 15 – 25 ท่านเท่านั้น (ใช้รถ 40 ที่นั่ง) *ยกเว้นช่วงเทศกาลกรุ๊ปละ 25 – 30 ที่นั่ง

     (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การจองหมายถึงลูกค้าที่จ่ายมัดจำแล้วเท่านั้น)    

o     รับบัตรเครดิต VISA , MASTER CARD ทุกธนาคาร (คิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 2% , ลูกค้าต้องมารูดบัตรที่บริษัท )

 

 

*** หากท่านสนใจจองทัวร์โปรแกรมนี้ กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ส่งใบจองพร้อมรายละเอียดการจองมาให้ก่อนโอนเงิน และโปรดตรวจสอบ

เลขที่บัญชีก่อนโอนเงิน ทางบริษัทมีหลายธนาคารให้ท่านเลือกตามที่ท่านสะดวก แต่จะใช้ชื่อบัญชีเพียงสองชื่อเท่านั้น คือบัญชีชื่อบริษัท

เอเชี่ยนพลัสแทรเวลจำกัด และบัญชีชื่อของกรรมการผู้จัดการ (คุณภัสสริน อ่อนคงทิม) ***


 
    

  

ติดต่อ บริษัทเอเชี่ยนพลัส แทรเวล จำกัด

Tel: 02 183 6335 – 8  ;    Fax: 02 183 6339

เลขที่ 5/8 บ้านกลางเมือง The Royal Monaco  ศรีนครินทร์ พัฒนาการ
ถนนศรีนครินทร์ ซอย 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

 

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/ 05771

 


 

ความมุ่งมั่นและตั้งใจ

   

เราตระหนักเสมอว่าในแต่ละปีท่านมีเวลาว่างให้ตัวเองได้พักผ่อนเพียงไม่กี่ครั้ง

และกว่าจะว่างตรงกันอย่างพร้อมเพรียงกับครอบครัว

กับเพื่อน...กับญาติมิตร...หรือคนพิเศษของคุณ

และกว่าจะเลือกโปรแกรมได้ถูกใจทุกคน

เราจึงอยากให้คุณมีความสุข...และท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า

คุ้มกับเวลาและเงิน...และที่สำคัญ

คุ้มกับการที่ท่านได้ให้โอกาศ ให้เราได้รับใช้และบริการท่าน

 

^.........^