dot
dot dot
dot
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว11/05771
dot
dot
เบอร์โทรติดต่อ: 02-1836333 - 8 086-5516445 , 087-6544641
dot
dot
ทัวร์เกาหลี 2558-2559
dot
bulletK-Spring 1, Rail Bike
bulletK-Spring 3, ปูซาน-โซล
bulletK-Spring 4, April Snow
bulletการเตรียมตัวเที่ยวเกาหลีฤดูใบไม้ผลิ
bulletการเตรียมตัวเที่ยวเกาหลีฤดูหนาว
dot
ทัวร์ญี่ปุ่น 2558-2559
dot
bulletK-Spring 4, Japan Alps
bulletJ-Winter3, Hokkaido
bulletJ-Winter4, Snow & Sakura
bulletการเตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่น ฤดูหนาว
dot
ทัวร์เอเชีย
dot
bulletทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน
bulletทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน
bulletทัวร์พม่า 4 วัน, TG
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletเข้าสู่หน้าเวปไซด์ทัวร์เอเชีย
dot
ที่ตั้งสำนักงานบริษัท
dot
bulletแผนที่ตั้งบริษัท
dot
เช็คอุณภูมิก่อนเดินทาง
dot
bulletอุณหภูมิที่เกาหลี
bulletอุณภูมิที่ญี่ปุ่น
dot
Photo Impression
dot
bulletอัลบั้มรวมภาพประทับใจ
bulletกรุ๊ปเกาะเชจูช่วงดอกคาโนล่าบลอสซัม
bulletกรุ๊ปช่วงซากุระบาน เมษายน
bulletกรุ๊ปคณะวิทย์ฯ มหิดล
dot
คริป MV เพลงละครเกาหลี
dot
bulletWinter Love Song / 1
bulletWinter Love Song / 2
bulletAutumn in My Hart / 1
bulletAutumn in My Hart / 2
bulletMy Girl / 1
bulletSpring Walzt / 1
bulletFull House ; OST
bulletFull House : ^______^
bulletFull House : i think i love u
bulletMy Sassy Girl ; i believe
bulletIl Mare; somewhere only..
bulletIl Mare ; must say goodbye
bulletDaisy ; Filling
bulletA Millionire's First Love
bulletwww.popcornfor2.com
dot
ร่วมงานกับเรา
dot
bulletตำแหน่งรับสมัครงาน
bulletInternet Marketing
dot
เวปไซด์ให้แวะชม
dot
bulletKTO YouTube
bulletKTO YouTube / Jeju


Korean Air Lines [KE]
เวปไซด์ เกาะเชจู
เปิดที่เที่ยวใหม่..กับ Asian Plus Travel


Tour Myanmar..Beautiful Belief Buddhism article

 
                         ทัวร์พม่า...เยือนเมืองวย ด้วศรัทธา
                 Myanmar Tour…Beautiful Belief Buddhism                                                    

 บริษัทเอเชี่ยนพลัสแทเวล พาคุณเที่ยวพม่าหรือเมียนมาร์ ในเส้นทางเมือง ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม  พระธาตุอินทร์แขวน ตามรอย
ของอารยะธรรมแห่งศรัทธา ที่ยังคงงดงามไม่เสื่อมคลาย ไปเยือน ไหว้พระ ขอพร และซึมซับวิถีแห่งเอเชียนี้ ก่อนที่ความเจริญ
จะมาทำให้ความงามนั้นแปรเปลี่ยนไปด้วย 
โปรแกรมทัวร์พม่าคุณภาพดี เที่ยวเต็มอิ่มประทับใจ ไม่ใช่แค่ชะโงกทัวร์
.

  

 จุดเด่นของโปรแกรม
* โปรแกรมทัวร์ดี 4 วัน 3 คืน เที่ยวสบายไม่เหนื่อย ไม่เร่งรีบ ให้คุณไหว้พระขอพร ถ่ายรูป และเที่ยวอย่างเต็มอิ่ม
* เดินทางโดยสายการบินไทย Thai Smile / พักโรงแรมดี / มีอาหารมื้อพิเศษซึ่งนอกจาก กุ้งแม่น้ำ กุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง แล้วยังมี 
* ดินเนอร์มื้อพิเศษที่ภัตตาคารการเวก ภัตตาคารหรูกลางทะเลสาป พร้อมชมโชว์นาฏศิลป์พม่า และการแสดงอีกมากมาย
* ไม่ขึ้นพระธาตุอินแขวนในวันแรกของการเดินทาง เพื่อไม่ให้ท่านเหนื่อยเกินไป จะได้ไหว้พระขอพรอย่างสบายใจ
* แจกฟรีคู่มือวิธีการสักการะ ขอพร บูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เช่น เจดีย์ชเวดากอง, พระธาตุอินแขวน, เทพทันใจ เป็นต้น
* ทัวร์ทุกกรุ๊ปบริษัทออกเดินทางเองดูแลลูกค้าเอง ไม่ใช่ตัวแทนขายแล้วส่งลูกค้าไปรวมกับที่อื่น 


 

รายละเอียดการเดินทาง  (วันเดินทางและราคาอยู่ท้ายโปรแกรม)
วันแรก          กรุงเทพฯ / สนามบินสุวรรณภูมิ – ย่างกุ้ง / สนามบินมิงกาลาดง – เจดีย์กาบาเอ – วัดชเวตอเมียต (พระธาตุเขี้ยวแก้ว)
                      พระนอนตาหวาน – เจดีย์หงาทัตตี – มหาเจดีย์ชเวดากอง – ภัตตาคารกลางน้ำ(การเวก) + ชมโชว์นาฏศิลป์พม่า

 

07.30 น.          คณะมาพร้อมกันที่  สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทยสไมล์ 

                        เที่ยวบินที่ WE 351 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งไปดำเนินการเช็คอินให้ท่านก่อนแล้วคอยให้การต้อนรับและอำนวยความ
                        สะดวก ในด้านเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเอง ตามนโยบาย
                        รักษาความปลอดภัยของสายการบิน

10.00 น.          ออกเดินทางสู่ประเทศพม่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงกว่าๆ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  
11.55 น.          เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นที่พม่า ช้ากว่า ประเทศไทย 30 นาที กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อ
                        ไม่ผิดพลาดการนัดหมาย)
หลังผ่านพิธีการกองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ให้เวลาท่านเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว
                        และเตรียมตัวพร้อมท่องเที่ยวในวันนี้ หัวหน้าทัวร์พาท่านพบกับไกด์ท้องถิ่นที่จะคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง แล้วให้เวลา
                        ท่านได้แลกเงินพม่าที่สนามบิน

                        จากนั้นพาท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เมืองย่างกุ้ง ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองที่ปราบศัตรูจนราบคาบ” อดีตเมืองหลวงเก่าแก่อายุ
                        กว่า
2,500 ปี ที่ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามแห่งอารยะธรรมความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา และสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน
                        ระหว่างเอเชียและตะวันตกไว้ให้ได้ชม จุดแรกพาท่านชมและสักการะ
เจดีย์กาบาเอ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ ทะเลสาบอินยา เจดีย์นี้ได้
                        ถูกสร้างขึ้นในสมัยของท่านอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่
6 ที่จะแสดงถึง
                        สัญลักษณ์ให้เกิดสันติภาพในดังความหมายของชื่อเจดีย์นี้ ภายในมีถ้ำมหาปาสนคูหา ด้านในบรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลา
                        และพระสารีบุตร ถัดไปไม่ไกลจากเจดีย์กาบาเอ พาท่านสักการบูชา
พระธาตุเขี้ยวแก้ว ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายใน วัดชเวตอเมียต
                        เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์มาก นำมาจากประเทศจีน
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *อาหารพิเศษ สลัดกุ้งมังกร และเป็ดปักกิ่ง

ช่วงบ่ายพาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี มีความหมายว่าสูงใหญ่ ตามขนาดขององค์เดิมซึ่งสูงราวตึก 6 ชั้น ส่วนองค์
ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ให้มีพระภักษ์งดงาม มีดวงตากว้าง
5 ฟุต ขนตายาวถึง 1 ฟุต จึงถูกเรียกอีกชื่อว่า
พระนอนตาหวาน
ถือเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่ในพม่า ต่อด้วยพาท่านแวะชม
เจดีย์หงาทัตตี ถือเป็น 1 ใน 10 วัดที่สวยที่สุดของพม่า มีอายุกว่า 2,500 ปี
ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน ทรงเครื่องสีทองอร่ามงดงามมาก

จากนั้นนำท่านสู่ไฮไลท์ของโปรแกรม ชมและสักการะ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ที่ยิ่งใหญ่ของพม่าที่ มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์นี้
สร้างขึ้นเมื่อ
2,600 ปีพร้อมๆกับกำเนิดของพระพุทธศาสนา โดยมีตำนานเล่าว่ามีพ่อค้าสองคนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้
เพียง
45 วันก่อนกลับได้ขอพระเกศาของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่ระลึกและบูชา 8 เส้น เมื่อกลับมาถึงเจ้าเมืองเปิดผอบดูพระเกศา
เปล่งรัศมีสีทอง และมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชาวเมืองมากมาย เจ้าเมืองจึงได้สร้างเจดีย์บรรจุพระเกสาธาตุไว้ แล้วได้รับการบูรณะ
เรื่อยมาและได้รับบริจาคของมีค่ามาประดับตกแต่งมากมาย ปัจจุบัน หุ้มด้วยทองคำหนักรวมกว่าครึ่งตัน ยอดฉัตรประดับเพชร
 
4,351 เม็ดรวม 1,800 กะรัต ตัวองค์เจดีย์มีอัญมณีประดับรวม 83,850 เม็ด มีระฆังทองคำโดยรอบ 4,016 ใบ เป็นศูนย์รวมแห่ง
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่มีความเชื่อว่าถ้าได้มาสักการะหรือสวดมนต์ขอพรบูชาพระธาตุ
8 เส้นที่นี่ จะเป็นสิริมงคลกับชีวิต
เป็นที่สุด โดยเฉพาะท่านที่เกิดปีมะเมีย

*(บริษัท มีหนังสือคู่มือวิธีการสักการบูชาและขอพรเจดีย์ชเวดากอง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆของพม่า แจกให้ทุกท่านฟรี)  

                        ช่วงค่ำพาท่านเดินทางไปยังบริเวณ ทะเลสาบดอร์จี เพื่อรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารซึ่งสวยราวกับ ปราสาทกลางน้ำ
                        ชื่อ ภัตตาคารการเวก ซึ่งนอกจากจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์แล้ว ยังได้ชมการแสดงนาฏศิลป์ที่สวยงามของพม่าอีกด้วย
มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น *มื้อหรูหราแบบบุฟเฟ่ต์ ที่ ภัตตาคารการเวก พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์พม่า
ที่พัก                นำท่านเข้าที่พัก
ระดับ ดาว Best Western Green Hill / Taw Win Garden Hotel   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)

 

 

    . 

วันที่สอง        เมืองหงสาวดี – เจดีย์ไจ๋ก์ปุ้น – วัดไจ้คะวาย (ตักบาตรพระเณร 1,000 รูป) – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง –
                       เมืองไจก์โถ / สะพานข้ามแม่น้ำสะโตง – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน

 มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันนี้พาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ราชธานีบุเรงนองอันลือชื่อ เดิมชื่อ เมืองพะโค เมืองเก่าของชาวมอญ ก่อนถูกพระเจ้าตะเบง
ชะเวตี้ เข้าตี ต่อมาถูกยกให้เป็นเมืองหลวงของพม่า และรุ่งเรืองสุดในยุคของบุเรงนองผู้ชนะสอบทิศ
ถึงเมืองหงสาวดีพาท่านนมัสการ
เจดีย์ไจ๋ก์ปุ้น ที่มีรูปทรงเจดีย์ไม่เหมือนที่อื่น เนื่องจากตัวเจดีย์อยู่ด้านในปิดทึบทั้งสี่ด้าน แล้วมี
องค์พระอยู่ด้านนอก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สวยงาม ประดิษฐานอยู่รอบเจดีย์ทั้ง
4 ทิศ อันหมายถึงตัวแทนของ
พระพุทธเจ้า
4 พระองค์นั่นเอง ต่อด้วยพาท่านทำบุญ
ตักบาตรพระสงค์ 1,000 รูปที่ วัดไจ้คะวาย วัดนี้ไม่ได้เน้นชื่อเสียงว่ามีเจดีย์
ที่สวยเหมือนวัดอื่น แต่เป็น
1 ใน 3 วัดของพม่าที่เป็นเหมือนโรงเรียน มีพระและสามเณรมารวมอยู่นับ 1,000 รูป เพื่อบวชเรียน
พระปริยัติธรรมในพุทธศาสนา ร่วมตักบาตร ถวายปัจจัย หรืออุปกรณ์เครื่องเขียนได้

จากนั้นพาท่านชมและสักการะ เจดีชเวมอดอร์ หรือชาวมอญเรียกว่า พระธาตุมุเตา มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นเจดีย์ทองที่สูงที่สุดของ

                        พม่าเนื่องจากได้รับการบูรณะเพิ่มเติมขึ้นหลายยุคสมัยโดยกษัตริย์ที่เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา ภายในบรรจุทันต์ธาตุและพระ
                        เกศาธาตุ เวลากษัตริย์พม่าจะออกรบมักจะมาขอพรที่นี่ให้ได้รับชัยชนะ จึงขึ้นชื่อศักดิ์สิทธิ์และนิยมขอพรให้ชีวิตมั่นคง
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *อาหารพิเศษ กุ้งแม่น้ำเมืองหงสาวดี
                        ช่วงบ่ายพาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในสมัยของบุเรงนองกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของพม่า ต่อมาได้ถูกทำลายลงในยุคที่พม่า

ล่มสลาย แล้วได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยคงสภาพเดิมไว้อย่างยิ่งใหญ่สวยงามมาก ตัวปราสาทราชมณเฑียรทำด้วยไม้สักลงรัก

ปิดทอง มณฑป 7 ชั้นประดับด้วยอัญมณี แต่ละห้องงดงามไม่แพ้กัน เช่นท้องพระโรง ห้องของมเหสีซ้ายขวาคือตะละแม่จันทรา

และกุสุมา รวมถึงตำหนักของพระสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวรสมัยมาอยู่เป็นตัวประกันที่นี่ด้วย

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองไจก์โถ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของหงสาวดี ระหว่างทางผ่าน สะพานข้ามแม่น้ำสะโตง ที่มีความ

สำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทย ในสมัยที่พระนเรศวรได้ใช้พระแสงปืนต้นยิงข้ามแม่น้ำฆ่าแม่ทัพพม่าตายแล้วประกาศอิสรภาพที่นี่

เดินทางต่อจนถึงจุดต่อรถบริเวณ คิมปูนแคมป์ ให้ท่านต่อรถบรรทุกโดยสารท้องถิ่นขึ้นสู่ยอดเขา จากจุดที่รถโดยสารส่งถึงท่าน

ต้องเดินหรือนั่งเสลี่ยงรับจ้างขึ้นไปสู่บริเวณพระธาตุอีกที *(ราคาทัวร์รวมค่ารถท้องถิ่นแต่ไม่รวมค่าเสลี่ยง) เมื่อถึงแล้วท่านจะ

พบกับความมหัศจรรย์และงดงามของ พระธาตุอินทร์แขวน หรือชาวมอญเรียกว่า พระธาตุไจก์โถ ซึ่งแปรว่าหินที่เหมือนศีรษะ

พระฤๅษี ตามตำนานที่เล่าว่าพระฤๅษีตนหนึ่งได้รับพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามาเพื่อนำไปเผยแผ่ให้ประชาชนกราบไหว้ แต่

กลับไปซ่อนไว้ที่มวยผมไม่เอาไปไว้ที่เจดีย์เหมือนผู้อื่น เมื่อใกล้ละสังขารจึงได้ขอร้องพระอินทร์ให้นำหินสีทองที่รูปร่างคล้าย

ศีรษะฤๅษีมาตั้งไว้บนยอดเขาแล้วนำพระเกศาธาตุไปบรรจุไว้ใต้หินนั้น จึงเป็นที่มาของชื่อพระธาตุอินทร์แขวน ถือเป็น 1 ใน 5

                        บูชาสถาน ที่ศักดิ์สิทธ์ที่ชาวพม่าเชื่อว่าถ้าได้มาสักการะถึง 3 ครั้งจะเป็นสิริมงคลรุ่งเรืองยิ่งนัก และยังเป็น พระธาตุประจำปีเกิด
                        ของคนที่เกิดปีจอ
จึงควรหาโอกาสไปสักการะสักครั้งในชีวิต    

มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก                โรงแรม
Kyaihto Hotel / Mountain Top Hotel   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน) 
                        *โรงแรมที่พักอยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวน เพื่อให้ท่านสะดวกในการเดินไปสวดมนต์ขอพรได้ครบ 3 ครั้ง คือช่วงเย็น กลางคืน
                         และช่วงเช้า (ท่านที่จะไปสวดมนต์นั่งสมาธิควรเตรียมเสื้อกันหนาวและเบาะรองนั่งเนื่องจากอากาศเย็นมากในเวลากลางคืน) 

.  

 

วันที่สาม       พระธาตุอินทร์แขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – วัดไจ๊ป๋อรอ – เจดีย์โบตะทาว – ขอพรเทพทันใจ/เทพกระซิบ   

                      เมืองสิเรียม – เจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – ชอบปิ้งตลาดสก็อต

 

05.00 น.          ตื่นเช้ารับอากาศสดชื่นบนเขา สำหรับท่านที่ต้องการตักบาตรที่พระธาตุ สามารถซื้อชุดตักบาตรและดอกไม้ ได้ที่ร้านค้าใกล้กับ

                        พระธาตุ จะตักบาตร ไหว้พระ หรือเดินเล่นอิสระตามอัธยาศัย

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        พาท่านเดินทางกลับลงสู่คิมปูนแค้มป์ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี เที่ยวชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามของเมืองหงสาวดี

กันต่อที่วัด พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่สวยที่สุดในพม่า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยมอญรุ่งเรือง แล้วถูกทิ้งล้าง จนได้รับ

การบูรณะใหม่ในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์,พระเจ้าบุเรงนอง รวมถึงยุคที่เมืองหงสาวดีรุ่งเรืองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน องค์พระและ

ตัวฐานงดงามมาก มองดูคล้ายกับองค์พระนอนอยู่ในหีบสมบัติล้ำค่า ที่นี่จึงนิยมมาขอพรในเรื่องโชคลาภและความร่ำรวย

ต่อด้วยพาท่านชม วัดไจ๊ป๋อรอ ที่มีชื่อเสียงกล่าวถึง พระไฝเลื่อน เนื่องจากที่องค์พระมีไฝอยู่ที่หน้าผาก เล่ากันว่าเคยมีรายการทีวี

ชื่อดังคือ National Geographic มาถ่ายทำที่วัดหลายครั้งพบว่าแต่ละครั้งตำแหน่งไฝที่หน้าผากขององค์พระไม่ตรงกันเลย จึงเชื่อ
กันว่าตำแหน่งไฝนั้นสามารถเลื่อนได้ เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่ายพาท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม  อยู่ไม่ไกลจาเมืองย่างกุ้งมากนัก บริเวณปากแม่น้ำเปกุ ซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ
หงสาและแม่น้ำย่างกุ้ง พาท่านนั่งเรือไปยังเกาะกลางน้ำ อันเป็นที่ตั้งของ
เจดีย์เยเลพญา หรือ เจดีย์กลางน้ำ สร้างขึ้นโดยพระเจ้า
ชียสนะ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปโดยตั้งจิตอธิฐานไว้ – ข้อคือ ฝนตกหนักน้ำไม่ท่วม ถึงเกาะจะเล็กแต่ไม่มีวันจม และขอสิ่ง
ขอให้สมความปรารถนา เมื่อมานมัสการเจดีย์กลางน้ำนี้ท่านจึงสามารถขอพรได้ถึง
3 ข้อเช่นกันและเป็นที่นิยมขอในเรื่องของ
การค้าขาย ทำกิจการรุ่งเรือง
จากนั้นพาท่านชม
เจดีย์โบตาทาว ชื่อซึ่งแปลว่าทหาร 1,000 นาย มีที่มาต่อเนื่องจากเจดีย์ชเวดากอง กล่าวคือเมื่อพ่อค้าสองนาย
ชื่อตะปุสสะและภัลลิกะ นำพระเกศาธาตุ
8 เส้นของพระพุทธเจ้ามาจาดอินเดีย ได้มาขึ้นฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่บริเวณนี้ เจ้าเมืองจึง
ได้ส่งทหาร
1,000 นายมาเฝ้ารักษา และได้มอบพระเกศาธาตุ 1 เส้นไว้เป็นอนุสรณ์ที่เจดีย์แห่งนี้ และไฮไลท์ของเจดีย์นี้คือภายใต้
องค์พระเจดีย์เป็นห้องกระจกใสกรุผนังทองคำสวนงามมาก และที่ไม่ควรพลาดสำหรับทุกท่านเมื่อมาที่นี่คือ การได้มาขอพรกับ
โบตะทาวโบยี หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม เทพทันใจ โบยีคือเทพผู้ดูแลพิทักษ์วัดและเจดีย์ทุกองค์ ซึ่งเทพองค์ที่พิทักษ์รักษา
เจดีย์โบตะทาวนี้มีชื่อเสียงมาก หากตั้งจิตอธิฐานขอพรสิ่งใดที่เป็นไปได้แล้ว มักจะได้สมประสงค์ทันใจเสมอ  จากนั้นพาท่าน

ขอพรกับขอพรต่อกับ เทพกระซิบ การขอพรเทพกระซิบนั้นมักจะขอในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ความสำเร็จ โดยกระซิบที่ข้างหู
ของท่านแล้วจะสมหวังดังปรารถนา *(บริษัท มีหนังสือคู่มือวิธีการบูชาและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า แจกให้ทุกท่านฟรี)

จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองย่างกุ้ง พาท่านชอบปิ้งสินค้าของฝากกันที่ ตลาดสก็อต หรือปัจจุบันชาวพม่าเรียกว่า โปโจ๊กอองซาน

ตามชื่อของท่านนายพล โบโจ๊ก อองซาน บิดาของนางอองซาน ซูจี ที่ตลาดสก็อตนี้ถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในพม่า มีสินค้ามาก

หลากหลายให้ท่านเลือกซื้อ ทั้งของกินของใช้ อัญมณี งานศิลปะ ผ้าโสร่ง แป้งทาหน้าทะนะคา ของที่ระลึก เป็นต้น

มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก               
นำท่านเข้าที่พักระดับ ดาว Best Western Green Hill / Taw Win Garden Hotel   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)       

 

      

 
 

วันที่สี่           นมัสการพระพุทธรูปหินอ่อน – ชมช้างเผือกมงคล – สนามบินมิงกาลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ
 

 มื้อเช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                        ก่อนอำลาเมืองย่างกุ้งพาท่านชม ช้างเผือก สัตว์ใหญ่ที่เป็นมงคลคู่บ้านคู่เมืองที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่หายากยิ่งที่จะได้เห็นช้างเผือกที่มี
                        ลักษณะถูกต้องตามตำรา จึงพาท่านมาชมให้เป็นบุญตา ต่อด้วยด้วยชมและนมัสการ
พระพุทธรูปหินอ่อน ที่งดงามมาก โดยแกะ
                        สลักจากหินอ่อนก้อนใหญ่น้ำหนักถึง
600 ตัน โดยไม่มีรอยต่อเลยทั้งองค์ เพิ่งสร้างขึ้นในสมัยนายพลตานฉ่วย โดยนำหินอ่อน
                        มาจากเมืองยะไข่ และนำช่างฝีมือดีมาจากเมืองมัญฑะเลย์  

                        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาบา เมืองย่างกุ้ง
11.45 น.          ออกเดินทางจากสนามบินมิงกาลาบา โดยสายการบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 352  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
13.40 น.          (เวลาประเทศไทย) คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ และความประทับใจ
                       
Asian Plus Travel ขอขอบพระคุณผู้รักการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา
                        ***************************************************************************************************
   

 

                    

วันเดินทาง        พฤษภาคม       18 – 21   ,   25 – 28  

      มิถุนายน          8 – 11   ,   15 – 18   ,   22 – 25   

       กรกฎาคม        6 – 9   ,   *16 – 19   ,   23 – 26         

                             สิงหาคม          *10 – 13   ,   20 – 23   ,   27 – 30

 

 

   ราคาทัวร์  AP-MM1 / สายการบินไทยสไมล์   (ทัวร์พม่า 4 วัน 3 คืน)    พ.ค  ส.ค    *16 ก.ค/10 ส.ค
 -  ผู้ใหญ่   (หรือเด็ก / พักห้องละ 2 ท่าน) 19,900.-    20,900.-   
 -  เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี / มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ห้องละ 3 ท่าน) 17,900.- 18,900.-
 -  พักห้องเดี่ยวคนเดียว        เพิ่มอีกท่านละ   8,900.-   8,900.-
*  ราคาเฉพาะทัวร์ (ลูกค้ามีตั๋วเครื่องบินเอง)  ท่านละ 14,900.- 14,900.-

 

 

 *** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยึดราคา Update บนหน้าเวปไซด์นี้เป็นหลัก   

 

ราคานี้รวม 
-   รวมภาษีสนามบิน และ ภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว และ **บริษัททัวร์เป็นผู้รับผิดชอบกรณีภาษีน้ำมันขึ้นราคา
-   ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ / กรุงเทพ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสไมล์ หรือสายการบินอื่นเทียบเท่า
-   ค่าที่พักระดับ 4 ดาวในย่างกุ้ง 3 ดาวที่อินทร์แขวน  จำนวน 3 คืน (พักผู้ใหญ่ห้องละ 2 ท่าน)  
-   ค่าเข้าชมสถานที่ ตามรายการระบุ / ค่ารถโดยสารจากคิมปูนแคมป์ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน              
-   ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 
-   ดูแลท่านตลอดการเดินทางด้วยหัวหน้าทัวร์ของ Asian Plus Travel / และไกด์ท้องถิ่นของ Land Operator ที่พม่า                   
-   รถโคชปรับอากาศ และคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง
-   ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)        
-   สัมภาระโหลดลงเครื่องทั้งไปและกลับ น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม    ***(เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดอ่านเงื่อนไขก่อนจองทัวร์)

*   เป็นธรรมเนียมของการท่องเที่ยวในการให้ทิปกับทีมงานไกด์ (ธรรมเนียมทั่วไป ทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ ท่านละ 12 USD / สำหรับทัวร์ 4 วัน
      ทิป
หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการไม่รวมอยู่ในทิปไกด์และคนขับรถ)
* ราคานี้ไม่รวมค่านั่งเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน (เนื่องจากมีบางท่านอาจอยากเดินขึ้นเอง) ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุท่านละประมาณ

     25 USD + ค่าทิปคนแบกเสลี่ยงขึ้นพระธาตุประมาณ 8,000 จ๊าด

*   ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

*   ท่านที่อยู่ต่างจังหวัด ก่อนจองตั๋วในประเทศ โปรดเช็คเวลาและไฟลท์บินและการยืนยันจากพนักงานขายว่ากรุ๊ปที่ท่านจองออกเดินทาง

     ได้แน่นอน ก่อนดำเนินการจองตั๋วในประเทศ

*    เที่ยวบิน ราคา และ รายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท คือคุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าราคา

     ที่ระบุไว้ในโปรแกรม / และประเทศพม่าจะมีเทศกาลวันหยุดประจำปีคล้ายประเทศไทยเช่นสงกรานต์หยุดประมาณ 10 วัน สถานที่

     ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร บางแห่งอาจปิดทำการ ท่านอาจได้รับบริการไม่ครบตามโปรแกรม ทั้งนี้บริษัทจะหาร้านหรือสถานที่ชดเชย

     ให้ใกล้เคียงที่สุด แต่ท่านอาจเสียสิทธิ์ไปบ้างหากท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล (แต่วัดต่างๆยังเปิดให้เข้าชมเหมือนเดิม)

*   บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

     การประท้วง การหยุดบินของสายการบิน การเมือง สงคราม เหตุผลจำเป็นส่วนตัวของท่านเอง ฯลฯ เป็นต้น

*    ค่าทัวร์ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าโทรศัพท์ซักรีด , มินิบาร์ , Internet, Pay TV , ค่าน้ำหนักกระเป๋า 

     ที่เกินจากสายการบินกำหนด ฯลฯ เป็นต้น

*    ในกรณีที่สถานทูตพม่ากลับมาใช้นโยบายให้นักท่องเที่ยวต้องขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น บริษัทจำเป็นต้องขอเก็บค่าทำวีซ่าเพิ่มจากราคาทัวร์

  เนื่องจากเป็นตั๋วเครื่องบินแบบเหมากรุ๊ป และค่าทัวร์ที่พม่าเป็นแบบเหมาจ่ายต่อคน จึงไม่สามารถคืนเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  25 วัน คืนมัดจำให้ 70%  ##  แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า  25 วัน ไม่สามารถคืนมัดจำได้ ##
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป คืนได้ 50% ของยอดจ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทจ่ายค่าดำเนินการบางส่วนไปแล้ว
กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนค้าบริการได้ เนื่องจากบริษัทได้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ไปแล้ว
กรณี “เลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 25 วัน เช่นกัน เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อกรุ๊ปทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ทั้งกรุ๊ป

*  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ และที่ประเทศพม่า ปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ  บริษัทขอสงวน

     สิทธิ์ไม่คืนค่าบริการทั้งหมด เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้ว

*   ราคาเด็ก ต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี นับถึงวันที่เดินทาง / กรณีเด็กพักกับผู้ใหญ่ห้องละ 2 ท่าน เด็กต้องเสียเป็นราคาผู้ใหญ่ ## ราคาเด็กพักห้อง

     ละ 3 ท่าน หมายถึง มีผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ## ผู้ใหญ่พักห้องละ 3 ท่านราคาปกติทุกท่าน ## พักเดี่ยวชาร์ทเพิ่มราคาพักเดี่ยว เงื่อนไข

     ต่างๆนี้เป็นกฎสากลของโรงแรมและสายการบิน

*   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่มีผู้จองมาต่ำกว่า 15 ท่าน / กรุ๊ป โดยจะแจ้งยกเลิกให้ลูกค้า

     ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันเดินทาง (ตามกำหนดออกตั๋วของสายการบิน) โดยทางบริษัทจะคืนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ทั้งหมด

*   จองโดยวางมัดจำที่นั่งละ 8,000.- บาท  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย  20 วัน 

*   รับบัตรเครดิต VISA , MASTER CARD ทุกธนาคาร  (คิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 3% , ลูกค้าต้องมารูดบัตรที่บริษัท)


*** หากท่านต้องการจองทัวร์โปรดแจ้งขอรายละเอียดการจองได้ที่พนักงานขาย และโปรดตรวจสอบชื่อบัญชี / เลขที่บัญชี ก่อนโอนเงินทุกครั้ง
       โดยบริษัทมี 2 ชื่อบัญชีคือ 1. บริษัทเอเชี่ยนพลัสแทรเวล  2. น.ส ภัสสริน อ่อนคงทิม (เป็นกรรมการผูจัดการ)

 

ติดต่อ บริษัทเอเชี่ยนพลัส แทรเวล จำกัด
Tel: 02-1836336-8   Fax: 02-1836339
เลขที่ 5/8 บ้านกลางเมือง ถนนศรีนครินทร์ ซอย 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/ 05771 


    

 
ทัวร์เอเชีย @ ความงามแห่งศรัทธา, ทัวร์พม่า, บาหลี, ภูฏาน

Tour Bali...Beyond Beautiful article
Tour Bhutan..The Realm of Happiness article
ข้อมูลสำหรับเตรียมตัวเที่ยวเกาหลี ฤดูหนาวบริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล จำกัด @ ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771
Please Like Facebook