dot
dot dot
dot
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว11/05771
dot
dot
เบอร์โทรติดต่อ: 02-1836333 - 8 086-5516445 , 087-6544641
dot
dot
ทัวร์เกาหลี 2558-2559
dot
bulletK-Spring 1, Rail Bike
bulletK-Spring 3, ปูซาน-โซล
bulletK-Spring 4, April Snow
bulletการเตรียมตัวเที่ยวเกาหลีฤดูใบไม้ผลิ
bulletการเตรียมตัวเที่ยวเกาหลีฤดูหนาว
dot
ทัวร์ญี่ปุ่น 2558-2559
dot
bulletK-Spring 4, Japan Alps
bulletJ-Winter3, Hokkaido
bulletJ-Winter4, Snow & Sakura
bulletการเตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่น ฤดูหนาว
dot
ทัวร์เอเชีย
dot
bulletทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน
bulletทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน
bulletทัวร์พม่า 4 วัน, TG
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletเข้าสู่หน้าเวปไซด์ทัวร์เอเชีย
dot
ที่ตั้งสำนักงานบริษัท
dot
bulletแผนที่ตั้งบริษัท
dot
เช็คอุณภูมิก่อนเดินทาง
dot
bulletอุณหภูมิที่เกาหลี
bulletอุณภูมิที่ญี่ปุ่น
dot
Photo Impression
dot
bulletอัลบั้มรวมภาพประทับใจ
bulletกรุ๊ปเกาะเชจูช่วงดอกคาโนล่าบลอสซัม
bulletกรุ๊ปช่วงซากุระบาน เมษายน
bulletกรุ๊ปคณะวิทย์ฯ มหิดล
dot
คริป MV เพลงละครเกาหลี
dot
bulletWinter Love Song / 1
bulletWinter Love Song / 2
bulletAutumn in My Hart / 1
bulletAutumn in My Hart / 2
bulletMy Girl / 1
bulletSpring Walzt / 1
bulletFull House ; OST
bulletFull House : ^______^
bulletFull House : i think i love u
bulletMy Sassy Girl ; i believe
bulletIl Mare; somewhere only..
bulletIl Mare ; must say goodbye
bulletDaisy ; Filling
bulletA Millionire's First Love
bulletwww.popcornfor2.com
dot
ร่วมงานกับเรา
dot
bulletตำแหน่งรับสมัครงาน
bulletInternet Marketing
dot
เวปไซด์ให้แวะชม
dot
bulletKTO YouTube
bulletKTO YouTube / Jeju


Korean Air Lines [KE]
เวปไซด์ เกาะเชจู
เปิดที่เที่ยวใหม่..กับ Asian Plus Travel


J-W1: Japan Winter..Beautiful Program article

           Japan Winter..Beautiful Program
 
                      ทัวร์ญี่ปุ่น...สัมผัสหิมะ...เยือนเมืองมรดกโลก

Highlight
นาโกย่า >>> เมืองมรดกโลก ทาคายามะ >>> หมู่บ้านเทพนิยาย ชิราคาวาโกะ >>> ไร่สตอว์เบอร์รี่ >>> ปราสาทมัตสึโมโตะ >>> บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
สกีรีสอร์ทฟูจิเท็น 
>>> เล่นฟรี Snow Sled  >>> ภูเขาไฟฟูจิ 
>>> อาบน้ำแร่ ออนเซ็น >>> กรุงโตเกียว >>> วัดอาซากุสะ >>> ชอบปิ้งชินจูกุ  

                * ฟรี wifi บริการบนรถให้คุณเช็คข่าวและแชร์ภาพสวยได้ทันใจ
                           * เดินทางโดยการบินไทย / ที่พักระดับ 4 ดาว / มีบริการอาบน้ำแร่ออนเซ็น
                           * ทัวร์ทุกกรุ๊ปเราออกเดินทางเองไม่ส่งต่อไปรวมกับทัวร์อื่น / มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง    

  

 

รายละเอียดโปรแกรม J-Winter 1    (ราคาและวันเดินทางอยู่ท้ายโปรแกรม)

วันแรก          กรุงเทพ / สนามบินสุวรรณภูมิ นาโกย่า / สนามบินชูบุเซ็นแทร์

 

21.00 น.          คณะมาพร้อมกันที่  สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน การบินไทย 

                        เที่ยวบินที่ TG 644 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งไปดำเนินการเช็คอินให้ท่านก่อนแล้วคอยให้การต้อนรับและอำนวยความ
                        สะดวก ในด้านเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเอง ตามนโยบาย
                        รักษาความปลอดภัยของสายการบิน

00.05 น.          ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง  (รับบริการเครื่องดื่มและอาหารเช้าบนเครื่องบิน)
 

วันที่สอง       เมืองนาโกย่า  เมืองทาคายาม่า > ศาลาว่าการของโชกุน – ตลาดพื้นเมือง/ถนนเมืองเก่าซังมาชิ ซูจิ – สะพานสีแดง
                      แม่น้ำนากะบาชิ – พิพิธภัณฑ์รถแห่ – ที่พักอาบน้ำแร่ ออนเซ็น 

08.00 น.          เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านพิธีการกองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ให้เวลาท่านเข้า
                        ห้องน้ำทำธุระส่วนตัว และเตรียมตัวพร้อมท่องเที่ยวในวันนี้
(เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา
                        ของท่านเพื่อไม่ผิดพลาดการนัดหมาย)
หัวหน้าทัวร์พาท่านพบกับไกด์ท้องถิ่นที่จะคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง ออกเดินทาง
                        ด้วยรถโคชปรับอากาศและคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

ออกจากสนามบินพาท่านเดินทางสู่เมืองเก่า ทาคายาม่า เมืองเล็กๆที่น่ารักและมีเสน่ห์แบบญี่ปุ่น เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามทั้ง
4 ฤดู ผู้คนและวัฒนธรรมเก่าแบบโบราณผสานเข้ากับวิถีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ชมตลาดเช้าพื้นเมือง หรือ จินยะ มาเอะ ที่มีชาว
บ้านชนบทนำพืชผัก ผลไม้ จากสวน มาวางขายที่บริเวณด้านหน้า ศาลาว่าการเมืองเก่าในยุคเอโดะ ยุคที่ซามูไรและโชกุนครองเมือง
ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ การค้าขายของชาวบ้าน และถ่ายรูปบริเวณหน้าที่ว่าการโชกุนไว้เป็นที่ระลึก
จากนั้นนำท่านเดินข้ามสะพานสีแดง ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองนี้ คือ สะพานนากะบาชิ ที่ทอดข้ามมาน้ำสายเล็กๆ ชื่อว่า
แม่น้ำมิยากาว่า ถือเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยจุดหนึ่งของเมือง ให้เวลาท่านเดินชมเมืองเก่า
ซังมาชิ ซูจิ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ
อายุกว่า
300 ปีมาแล้ว ชอบปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย และที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้คือ ตุ๊กตาซารุโบโบะ ตุ๊กตาไม่มีหน้า ที่ชาวญี่ปุ่น
เชื่อว่าเป็นเครื่องรางนำโชค โดยเฉพาะในเรื่องความรักและสุขภาพ

มื้อกลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่ายนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์รถลากหรือแห่โบราณ ที่สวยงามวิจิตรอลังการ และนำมาใช้งานได้จริงในช่วงเทศกาลสำคัญ

ประจำปีของเมืองทาคายาม่า ภายในพิพิธภัณฑ์มีรถแห่โบราณโชว์ไว้นับสิบคัน แต่ละคันถูกตกแต่งไว้สวยงามไม่ซ้ำกัน สนุกกับ

การถ่ายรูปตามอัธยาศัย โดยทางพิพิธภัณฑ์มีบริการให้ใส่ชุดญี่ปุ่นแบบโบราณให้ท่านใส่ถ่ายคู่กับรถแห่อีกด้วย

พาท่านเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

มื้อเย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม ด้วย บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เต็มอิ่มแบบไม่อั้น

ที่พัก                นำคณะเข้าที่พัก Associa Takayama Resort   (หรือโรงแรมอื่นเทียบเท่าระดับเดียวกัน)

                        (ที่โรงแรมมี ชุดยูคาตะ ให้ท่านใส่มาทานอาหารค่ำ และสิ่งที่ท่านจะพลาดไม่ได้เลย นั่นคือการลองแช่น้ำแร่ที่ไหลมาจากแหล่ง
                        น้ำพุร้อนตามธรรมชาติ คนญี่ปุ่นเรียกว่า การอาบออนเซ็น
  ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบการ
                        หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น อีกทั้งการอาบน้ำชนิดนี้จะช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางที่สะสมมาตลอดทั้งวัน) 

     

 
  

วันที่สาม       หมู่บ้านเทพนิยายชิราคาวาโกะ –  ไร่สตอว์เบอร์รี่ – เมืองมัทสึโมโตะ – ปราสาทอีกาดำ (ปราสาทมัทสึโมโตะ)

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        ช่วงเช้าพาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ที่มีชื่อสียงโด่งดังไปทั่วโลกของญี่ปุ่น ที่นักท่องเที่ยวตัวจริงจะต้องมาเยือนให้ได้
                        สักครั้ง จึงจะถือว่าได้เที่ยวญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์ นั่นคือ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
Shirakawa-go Village Heritageซึ่งทั้งหมู่บ้าน
                        ยังคงอนุรักษ์บ้านแบบโบราณดั้งเดิม ที่เรียกว่า “กัสโซ่” ไว้อย่างสวยงาม มีอายุเก่ากว่า
300 ปี จุดเด่นของตัวบ้านคือ หลังคาที่
                        ชันถึง
60 องศาเหมือนรูปมือพนม อัดน่าด้วยฟางทับซ้อนหนาหลายชั้น เพื่อป้องกันลมฝนและหิมะที่ตกหนัก ตัวบ้านไม้สร้าง
                        โดยไม่ใช้ตะปู ในทุกๆ ปีชาวบ้านจะพากันลงแขกเปลี่ยนหลังคาบ้าน ปีละ
2-3 หลัง หมุนเวียนกันไปทุกปี ซึ่งถือเป็นการถ่าย
                        ทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นบรรยากาศของหมู่บ้านโอบล้อมด้วยภูเขา แปลงนาข้าว และลำธาร งดงามราวหมู่บ้านในเทพนิยาย
                        หากคุณได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้ภาพความประทับใจในการมาเที่ยวญี่ปุ่นของคุณจะไม่ลืมเลือน

มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ช่วงบ่ายพาท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต จังหวัดนากาโนะ ระหว่างทางพาท่านแวะชมและชิม สวนสตอเบอร์รี่

ที่มีผลใหญ่สีแดงสด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บสตอร์เบอร์รี่สดๆจากต้นรับประทานกันแบบไม่อั้น

(ความดกของสตอเบอร์รี่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการเก็บผลผลิตของชาวสวน)

                        จากนั้นพาท่านเข้าชม ปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทโบราณที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีอายุกว่า 400 ปี มีหอคอยถึง 6 ชั้น
                        ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาสมบัติโบราณมีค่าของโชกุน และซามูไร ปราสาทมัทสึโมโตะถูกเรียกอีกชื่อว่า “ปราสาทอีกาดำ
                        เพราะเป็นปราสาทเดียวในญี่ปุ่นที่เป็นสีดำทั้งภายนอกและภายในอาคาร แสดงถึงสัญลักษณ์ว่าเป็นปราสาทของผู้ชายหรือซามูไร
                        นักรบที่แข็งแกร่ง ว่ากันว่าหากใครได้มาชมปราสาทมัทสึโมโต้แห่งนี้แล้ว จะลืมปราสาทที่อื่นๆของญี่ปุ่นไปเลยทีเดียว ในช่วง
                        ฤดูหิมะสีขาวที่ปกคลุมจะตัดกับสีดำของตัวปราสาทยิ่งดูสวยงามแปลกตายิ่งขึ้น

มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก                นำคณะเข้าสู่ที่พักระดับ 4 ดาว Buena Vista Hotel  (หรือโรงแรมอื่นเทียบเท่าระดับเดียวกัน) 

   
 

 

วันที่สี่            เล่นสกีหิมะบนฟูจิเท็น / ให้เล่น Snow Sled ฟรี – ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ที่พักวิวภูเขาไฟฟูจิ
                       ดินเนอร์ขาปูยักษ์ / อาบน้ำแร่ออนเซ็น
.
มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        เช้าวันนี้พาท่านเดินทางสู่เขตพื้นที่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบทั้ง 5 นำท่านสู่ช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานของฤดูหนาว
                        สัมผัสกับประสบการณ์ความเย็นสุดขั้วที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ลานสกีขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ
                       
ที่หนาวเย็นสุดจับขั้วหัวใจ ดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลนไปทั่วบริเวณ
**ฟรี...ให้ท่านสนุกสนานกับการ
                        เล่นกระบะเลื่อนหิมะ
Snow Sled หรือครั้งหนึ่งในชีวิตกับการได้ทดลองเล่น สกีหิมะ ให้เวลาท่านสนุกสนานบนลานสกีอย่าง
                        เต็มที่ สนุกจนลืมวัยกันไปเลยทีเดียว
                       
***(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องเล่นต่างๆภายในสกีรีสอร์ท / ยกเว้น Snow Sled ให้เล่นฟรีท่านละ 1 รอบ)

มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เซ็ทเมนูหมูย่างบนหินภูเขาไฟ
                        จากนั้นพาท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในโลก หนึ่งในไฮไลท์ของการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
                        และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และล่าสุดปี ค.ศ
2013 นี้ ภูเขาไฟฟูจิยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้าน
                        วัฒนธรรม เพราะความงามของภูเขาไฟฟูจิได้เป็นแรงบันดานใจให้เกิดบทประพันธ์และบทกวีที่มีคุณค่ามากมาย และถือว่าเป็น
                        สัญลักษณ์หนึ่งของความเป็นญี่ปุ่นอีกด้วย พาท่านขึ้นสัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดถึง ชั้น
5 (ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศ) พาท่าน
                        นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้าโคมิตาเกะ ที่นักท่องเที่ยวและนักไต่เขาชาวญี่ปุ่นต้องแวะมากราบไหว้ขอพร และที่นี่ยังมีร้านค้า
                        ขายของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากมากมายอีกด้วย

มื้อเย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม ด้วย บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และขาปูยักษ์ เต็มอิ่มแบบไม่อั้น
                        พร้อมชุดยูกาตะให้ท่านใส่เข้ากับบรรยากาศ
ที่พัก                นำคณะเข้าสู่ที่พัก Kawakuchiko Tominoko Hotel ที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิสวยงาม (หรือที่พักระดับเดียวกัน)
                        *(ที่โรงแรมมี ชุดยูคาตะ ให้ท่านใส่มาทานอาหารค่ำ และสิ่งที่ท่านจะพลาดไม่ได้เลย นั่นคือการลองแช่น้ำแร่ที่ไหลมาจากแหล่ง
                        น้ำพุร้อนตามธรรมชาติ คนญี่ปุ่นเรียกว่า การอาบออนเซ็น
 ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบการ
                        หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น อีกทั้งการอาบน้ำชนิดนี้จะช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางที่สะสมมาตลอดทั้งวัน) 

    

    
 

วันที่ห้า          กรุงโตเกียว วัดอาซากุซะ – ชอบปิ้งย่านดังชินจูกุ / ชิบูย่า / ฮาราจูกุ เกาะโอไดบะ / ชอบปิ้งห้าง Tokyo Decks
สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ 

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                        พาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงอันศิวิไลซ์ของประเทศญี่ปุ่น และถือเป็นเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจแห่ง
                        เอเชียเมืองหนึ่ง ถึงโตเกียว นำท่านเข้าชม วัดเซ็นโซจิ  หรือ  “วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว รวมทั้ง
                        เป็นวัดที่เหล่าโชกุนและซามุไร ให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ จุดเด่น
                        ของวัดนี้คือท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่ประตูทางเข้า คอยต้อนรับผู้มาเยือน และไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
                       
และที่วัดแห่งนี้ยังมีถนนช็อปปิ้งที่มีชื่อของวัดคือ ถนนนาคามิเสะ มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง
                        ของเล่นโบราณ กุญแจ ดาบซามูไร ตุ๊กตาแมวกวัก ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น เป็นต้น
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชาบู - ชาบู

                        ช่วงบ่ายพาท่านสู่ย่านชอปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่นคือ ชินจูกุ ให้เวลาท่านอิสระกับการชอบปิ้งย่าน ชินจูกุ ที่เต็มไปด้วยแหล่งช็อปปิ้ง
                        แฟชั่นทันสมัย เช่น เครื่องสำอาง เครื่องหนัง ของเล่น เสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์ญี่ปุ่นกิ๊ปเก๋มากมาย และเป็นศูนย์รวมหนุ่มสาววัยรุ่น
                        ของญี่ปุ่นที่นิยมแต่งตัวมาประชันกันมากมาย ต่อด้วยให้เวลาท่านอิสระกับการชอบปิ้งย่าน ชิบุย่า ฮาราจูกุ เดินชม ถนนคนเดิน
                        โอโมเตะเซ็นโดะ
ที่วัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวน่ารักมีสไตล์ของตัวเองมาเดินเที่ยวเล่นชอบปิ้งกันสนุกสนาน ถนนแบรนด์เนมหรู ซึ่งที่

                        ญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลก ที่มีร้านแบรนด์เนมใหญ่และตกแต่งสวยที่สุด ให้เวลาท่านเดินชมร้านค้าและผู้คน
ที่แต่งตัวสวยงามนำสมัย หรืออิสระชอปปิ้งอย่างจุใจ
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เกาะโอไดบะ เมืองใหม่ที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล เมืองนี้มีห้างที่มีชื่อเสียงมากคือห้าง Tokyo Decks
ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว จึงมีบรรยากาศโรแมนติค หนุ่มสามญี่ปุ่นนิยมนัดหมายมาเดทกันที่นี่ ปล่อยอิสระให้ท่านเดินเล่นและ
ชอบปิ้งภายในห้าง รวมถึงมีร้านอาหารมากมายให้ท่านอิสระเลือกทานตามอัธยาศัย

มื้อเย็น              อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยภายในห้าง Tokyo Decks (มื้อนี้ไม่รวมในราคาทัวร์)

                        สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

00.20 น.          ออกเดินทางจากสนามบิน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

05.20 น.          (เวลาประเทศไทย) คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ และความประทับใจ

                        Asian Plus Travel ขอขอบพระคุณผู้รักการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา

                        *******************************************************************************************

       


จองทัวร์วันนี้ทุกกรุ๊ป รับฟรี*** ที่ครอบหูกันหนาวเป็นของขวัญปีใหม่ ให้ทุกท่าน  มีให้เลือกหลากสีสัน


 

 

วันเดินทาง         ธันวาคม          19 – 23   
                           มกราคม          6 – 10   ,   12 – 16   ,   26 – 30     
                           กุมภาพันธ์       9 – 13   ,   20 – 24   

    ราคาทัวร์  J-Winter 1 / TG  (ทัวร์ 5 วัน 3 คืน)      ธ.ค - ก.พ      
 -  ผู้ใหญ่   (หรือเด็ก / พักห้องละ 2 ท่าน)  63,900.-  
 -  เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี / มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ห้องละ 3 ท่าน)  60,900.-  
 -  เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี  / ไม่มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ห้องละ 3 ท่าน)  59,900.-  
 -  พักห้องเดี่ยวคนเดียว   เพิ่มอีกท่านละ  15,900.-  
 -  ราคาเฉพาะทัวร์ * ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน  45,900.-  


  ·       บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยึดราคา Update บนหน้าเวปไซด์นี้เป็นหลัก ท่านที่จองก่อนรับสิทธิ์คงราคาเดิมหากราคาปรับขึ้น

 

ราคานี้รวม :

-   รวมภาษีสนามบิน และ ภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว และ **บริษัททัวร์เป็นผู้รับผิดชอบกรณีภาษีน้ำมันขึ้นราคา
-   ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ / กรุงเทพ  นาโกย่า / นาริตะ - กรุงเทพ
-   ค่าที่พักเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ยกเว้นเรียวกัง) จำนวน 3 คืน (พักผู้ใหญ่ห้องละ 2 ท่าน)  
-   ค่าเข้าชมสถานที่ ตามรายการระบุ               
-   ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองและอาหารประจำชาติของญี่ปุ่น)
-   ดูแลท่านตลอดการเดินทางด้วยหัวหน้าทัวร์ของ Asian Plus Travel / และไกด์ท้องถิ่นของ Land Operator ญี่ปุ่น                   
-   รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง และคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง
-   ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)        
-   สัมภาระโหลดลงเครื่องทั้งไปและกลับ น้ำหนักไม่เกินท่านละ 25 กิโลกรัม 

 

 เงื่อนไขเพิ่มเติม    (เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดอ่านเงื่อนไขก่อนจองทัวร์)

·   เป็นธรรมเนียมของการท่องเที่ยวในการให้ทิปกับทีมงานบริการ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 Yen คนขับรถ ท่านละ 1,000 Yen / ทัวร์ J-W1
สำหรับทิป หัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า

·   บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
การประท้วง การหยุดบินของสายการบิน การเมือง สงคราม เหตุผลจำเป็นส่วนตัวของลูกค้าเอง ฯลฯ เป็นต้น

·   เนื่องจากเป็นตั๋วเครื่องบินแบบเหมากรุ๊ป และค่าทัวร์ที่ญี่ปุ่นเป็นแบบเหมาจ่ายต่อคน จึงไม่สามารถคืนเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

      กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  25 วัน คืนมัดจำให้ 70%  ##  แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า  25 วัน ไม่สามารถคืนมัดจำได้ ##
      กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป คืนได้ 50% ของยอดจ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทจ่ายค่าดำเนินการบางส่วนไปแล้ว
      กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 
15 วัน ไม่สามารถคืนค้าบริการได้ เนื่องจากบริษัทได้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ไปแล้ว
      กรณี
 “เลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 25 วัน เช่นกัน เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อกรุ๊ปทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ทั้งกรุ๊ป
· *กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ และที่ประเทศญี่ปุ่น ปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ  บริษัทขอสงวน
      สิทธิ์ไม่คืนค่าบริการทั้งหมด เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้ว
·   ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
·   ราคาเด็ก ต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี นับถึงวันที่เดินทาง / กรณีเด็กพักกับผู้ใหญ่ห้องละ ท่าน เด็กต้องเสียเป็นราคาผู้ใหญ่ ## ราคาเด็กพักห้อง
      ละ 
ท่าน หมายถึง มีผู้ใหญ่ ท่าน เด็ก ท่าน ## ผู้ใหญ่พักห้องละ ท่านราคาปกติทุกท่าน ## พักเดี่ยวชาร์ทเพิ่มราคาพักเดี่ยว เงื่อนไข
      ต่างๆนี้เป็นกฎสากลของโรงแรมและสายการบิน
·   ท่านที่อยู่ต่างจังหวัด ก่อนจองตั๋วในประเทศ โปรดเช็คเวลาและไฟลท์บินและการยืนยันจากพนักงานขายว่ากรุ๊ปที่ท่านจองออกเดินทาง
      ได้แน่นอน ก่อนดำเนินการจองตั๋วในประเทศ  
·     ท่านที่ขอโปรแกรมทางแฟกซ์หรือทางเมลล์ หากท่านยังไม่ได้ตัดสินใจจองทัวร์ภายใน วันหลังจากวันที่บริษัทส่งโปรแกรมให้กับท่าน
      โปรดเช็คราคาบนหน้าเวปไซด์หรือกับฝ่ายขายอีกครั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยึดราคา Update บนหน้าเวปไซด์เป็นหลัก 
·    เที่ยวบิน ราคา และ รายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท คือคุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าราคา
      ที่ระบุไว้ในโปรแกรม
·    ค่าทัวร์ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าโทรศัพท์ซักรีด , มินิบาร์ , Internet, Pay TV , ค่าน้ำหนักกระเป๋า 
      ที่เกินจากสายการบินกำหนด ฯลฯ เป็นต้น
·   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่มีผู้จองมาต่ำกว่า 15 ท่าน / กรุ๊ป โดยจะแจ้งยกเลิกให้ลูกค้า
      ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง (ตามกำหนดออกตั๋วของสายการบิน) โดยทางบริษัทจะคืนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ทั้งหมด
·   จองโดยวางมัดจำที่นั่งละ 15,000.- บาท  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย  20 วัน 
·   รับบัตรเครดิต VISA , MASTER CARD ทุกธนาคาร  (คิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 3% , ลูกค้าต้องมารูดบัตรที่บริษัท)

*** หากท่านต้องการจองทัวร์โปรดแจ้งขอรายละเอียดการจองได้ที่พนักงานขาย และโปรดตรวจสอบชื่อบัญชี / เลขที่บัญชี ก่อนโอนเงินทุกครั้ง
       โดยบริษัทมี 2 ชื่อบัญชีคือ 1. บริษัทเอเชี่ยนพลัสแทรเวล  2. น.ส ภัสสริน อ่อนคงทิม (เป็นกรรมการผูจัดการ)

 

 

ติดต่อ บริษัทเอเชี่ยนพลัส แทรเวล จำกัด
Tel: 02-1836333 - 8   ; 086-5516445 ; 087-6544641    Fax: 02-1836339
เลขที่ 5/8 บ้านกลางเมือง ถนนศรีนครินทร์ ซอย 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/ 05771 

 

 

ทัวร์ ญี่ปุ่น ทัวร์ ญี่ปุ่น ทัวร์ ญี่ปุ่น ทัวร์ ญี่ปุ่น ทัวร์ ญี่ปุ่น ทัวร์ ญี่ปุ่น ทัวร์ ญี่ปุ่น ทัวร์ ญี่ปุ่น ทัวร์ ญี่ปุ่น ทัวร์ ญี่ปุ่น ทัวร์ ญี่ปุ่น ทัวร์ ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม  ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม  ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม  ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม  ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม  ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม  ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม 
ทัวร์ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท ทัวร์ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท ทัวร์ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท ทัวร์ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท ทัวร์ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท ทัวร์ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท 
ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูหนาว ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูหนาว ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูหนาว ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูหนาว ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูหนาว ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูหนาว ทัวร์ญี่ปุ่น ฤดูหนาว
เที่ยวญี่ปุ่น ฤดูหนาว เที่ยวญี่ปุ่น ฤดูหนาว เที่ยวญี่ปุ่น ฤดูหนาว เที่ยวญี่ปุ่น ฤดูหนาว เที่ยวญี่ปุ่น ฤดูหนาว เที่ยวญี่ปุ่น ฤดูหนาว เที่ยวญี่ปุ่น 
ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, ทัวร์ญี่ปุ่น 2559
ทัวร์ญี่ปุ่น 2015, ทัวร์ญี่ปุ่น 2015, ทัวร์ญี่ปุ่น 2015, ทัวร์ญี่ปุ่น 2015, ทัวร์ญี่ปุ่น 2015, ทัวร์ญี่ปุ่น 2015, ทัวร์ญี่ปุ่น 2015, ทัวร์ญี่ปุ่น 2015
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ สกีรีสอร์ท ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ สกีรีสอร์ท ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ สกีรีสอร์ท ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ สกีรีสอร์ท ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ สกีรีสอร์ท
ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย
ทัวร์ ญี่ปุ่น คุณภาพ ดี ทัวร์ ญี่ปุ่น คุณภาพ ดี ทัวร์ ญี่ปุ่น คุณภาพ ดี ทัวร์ ญี่ปุ่น คุณภาพ ดี ทัวร์ ญี่ปุ่น คุณภาพ ดี ทัวร์ ญี่ปุ่น คุณภาพ ดี

 
Tour Japan : ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน-พฤษภาคม 2559

J-S4; Amazing Japan Alps & Blossom article
J-W3; Hokkaido Snow Powder & Ski Resort article
J-W4: Japan Snow Romance & Sakura Blossom article
ข้อมูลเตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่นฤดูใบไม้ร่วง article
ข้อมูลเตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่นฤดูหนาว article
ที่ตั้งออฟฟิสและเบอร์ติดต่อ articleบริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล จำกัด @ ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771
Please Like Facebook