dot
dot dot
dot
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว11/05771
dot
dot
เบอร์โทรติดต่อ: 02-1836333 - 8 086-5516445 , 087-6544641
dot
dot
ทัวร์เกาหลี 2558-2559
dot
bulletK-Spring 1, Rail Bike
bulletK-Spring 3, ปูซาน-โซล
bulletK-Spring 4, April Snow
bulletการเตรียมตัวเที่ยวเกาหลีฤดูใบไม้ผลิ
bulletการเตรียมตัวเที่ยวเกาหลีฤดูหนาว
dot
ทัวร์ญี่ปุ่น 2558-2559
dot
bulletK-Spring 4, Japan Alps
bulletJ-Winter3, Hokkaido
bulletJ-Winter4, Snow & Sakura
bulletการเตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่น ฤดูหนาว
dot
ทัวร์เอเชีย
dot
bulletทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน
bulletทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน
bulletทัวร์พม่า 4 วัน, TG
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletเข้าสู่หน้าเวปไซด์ทัวร์เอเชีย
dot
ที่ตั้งสำนักงานบริษัท
dot
bulletแผนที่ตั้งบริษัท
dot
เช็คอุณภูมิก่อนเดินทาง
dot
bulletอุณหภูมิที่เกาหลี
bulletอุณภูมิที่ญี่ปุ่น
dot
Photo Impression
dot
bulletอัลบั้มรวมภาพประทับใจ
bulletกรุ๊ปเกาะเชจูช่วงดอกคาโนล่าบลอสซัม
bulletกรุ๊ปช่วงซากุระบาน เมษายน
bulletกรุ๊ปคณะวิทย์ฯ มหิดล
dot
คริป MV เพลงละครเกาหลี
dot
bulletWinter Love Song / 1
bulletWinter Love Song / 2
bulletAutumn in My Hart / 1
bulletAutumn in My Hart / 2
bulletMy Girl / 1
bulletSpring Walzt / 1
bulletFull House ; OST
bulletFull House : ^______^
bulletFull House : i think i love u
bulletMy Sassy Girl ; i believe
bulletIl Mare; somewhere only..
bulletIl Mare ; must say goodbye
bulletDaisy ; Filling
bulletA Millionire's First Love
bulletwww.popcornfor2.com
dot
ร่วมงานกับเรา
dot
bulletตำแหน่งรับสมัครงาน
bulletInternet Marketing
dot
เวปไซด์ให้แวะชม
dot
bulletKTO YouTube
bulletKTO YouTube / Jeju


Korean Air Lines [KE]
เวปไซด์ เกาะเชจู
เปิดที่เที่ยวใหม่..กับ Asian Plus Travel


J-S4; Amazing Japan Alps & Blossom article

           Amazing Japan Alps & Blossom

                                เที่ยวญี่ปุ่น...มหัศจรรย์เส้นทางกำแพงหิมะ ประทับใจดอกไม้งาม
 

ทัวร์ญี่ปุ่น กับโปรแกรมครบรส คัดสรรค์สถานที่เที่ยวสุดคุ้ม ในเส้นทางที่ทุกคนอยากไปเยือนสักครั้งในชีวิต กับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
และความสามารถของมนุษย์ที่ทำให้เกิดกำแพงหิมะสูง บนเทือกเขาแจแปนแอลป์ และตื่นตากับความงดงามของทุ่งดอกพิงค์มอส ล่ิองเรือแม่น้ำ
สุมิดะชมวิวสองฝั่งกรุงโตเกียว และอ่าวโตเกียว อิ่มอร่อยกับอาหารขึ้นชื่อของแต่ละเมือง, โปรแกรมครบรส ที่เลือกสรรค์แต่สถานที่ถูกใจมาให้
คุณ ใช้สายการบิน TG / JL โรงแรมระดับ 
ดาว อาบน้ำแร่ออนเซ็นฟรี, ปิดท้ายด้วยชอบปิ้งจุใจในกรุงโตเกียว 

     

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ  
                **  พิชิตเส้นทางกำแพงหิมะแจแปนแอลป์ ที่สองข้างทางคือกำแพงหิมะ หรือ Snow Wall สูงเกือบ 20 เมตร 
                **  ชมเขื่อนคุโรเบะเขื่อนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ถ่ายรูปกับทัศนีย์ภาพบนสันเขื่อนที่สวยราวกับภาพวาด               
                ** 
ชมทุ่งดอกพิ้งค์มอสสีชมพู ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิสวยงาม
                **  ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่มีรูปแบบตัวบ้านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ อายุกว่า 100 ปี  
                **  เยือนเมืองเก่าทาคายามา ชมที่ว่าการของโชกุน ชมพิพิธภัณฑ์รถแห่ ตลาดเช้าพื้นเมือง เมืองที่เสน่ห์ชวนให้มาเยือน
                **  พิเศษ พาท่านล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ ชมวิวสองฝั่งกรุงโตเกียว สะพาน Rainbow Bridge และอ่าวโตเกียว
                **  กรุงโตเกียว ชมศาลเจ้าเมจิที่ใหญ่และสวยที่สุดในโตเกียว, ไหว้พระวัดอาซะกุซะ , ชอบปิ้งจุใจในย่านดังของโตเกียว
 

               ** บริษัทเราเน้นขายทัวร์คุณภาพ ทั้งโปรแกรม ที่พัก อาหาร และบริการ ไม่เน้นขายทัวร์ Low Cost
               ** ทัวร์ทุกกรุ๊ปออกเดินทางเองไม่ส่งต่อที่อื่น  /  มีหัวหน้าทัวร์ และ ไกด์ท้องถิ่น ดูแลตลอดการเดินทาง 
               ** ฟรี wifi บริการบนรถให้คุณเช็คข่าวสาร และอัฟโหลดแชร์ภาพสวยได้ทันใจตลอดการเดินทาง

 

รายละเอียดโปรแกรม  (ราคาและวันเดินทางอยู่ท้ายโปรแกรม)
วันแรก           กรุงเทพ / สนามบินสุวรรณภูมิ นาโกย่า / สนามบินชูบุเซ็นแทร์  

21.00 น.          คณะมาพร้อมกันที่  สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เดินทางโดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG644 
                        หรือสายการบิน แจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งไปดำเนินการเช็คอินให้ท่านก่อนแล้วคอย
                        ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในด้านเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบิน
                        ด้วยตัวท่านเอง ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

00.05 น.          ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง  (รับบริการเครื่องดื่มและอาหารเช้าบนเครื่องบิน)
                        (*เวลาและสายการบิน ขึ้นอยู่กับช่วงวันที่ท่านเลือกเดินทาง เวลาจะ + - กว่าที่ระบุนี้ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง โปรดตรวจสอบ
                        ไฟลท์บินของวันที่ท่านเดินทางกับพนักงานขาย ทั้งนี้ทางบริษัทได้เผื่อเวลาสำหรับการเที่ยวไว้แล้ว และจะมีใบแจ้งนัดหมาย
                         ที่แน่นอนให้ท่านทราบก่อนเดินทางอีกครั้ง)
.

วันที่สอง        นาโกย่า หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองทาคายาม่ะ ตลาดพื้นเมือง ที่ว่าการโชกุน สะพานนากะบาชิ
            ชอบปิ้งสินค้าถนนสายวัฒนธรรม ที่พักอาบน้ำแร่ออนเซ็นฟรี

07.30 น.          เดินทางถึง สนามบินโชบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านพิธีการกองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ให้เวลาท่านเข้า
                        ห้องน้ำทำธุระส่วนตัว และเตรียมตัวพร้อมท่องเที่ยวในวันนี้
(เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
                        นาฬิกาของท่านเพื่อไม่ผิดพลาดการนัดหมาย) หัวหน้าทัวร์พาท่านพบกับไกด์ท้องถิ่นที่จะคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง พร้อม
                        เดินทางด้วยรถโคชปรับอากาศและคนขับรถที่สุภาพและชำนาญเส้นทาง
                        พาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลก ที่มีชื่อสียงโด่งดังไปทั่วโลกของญี่ปุ่น ที่นักท่องเที่ยวตัวจริงจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้ง
                        จึงจะถือว่าได้เที่ยวญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์ นั่นคือ
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ : Shirakawa-go Village Heritage ซึ่งทั้งหมู่บ้านยังคง
                        อนุรักษ์บ้านแบบโบราณดั้งเดิมไว้อย่างสวยงาม อายุกว่า 300 ปี จุดเด่นของตัวบ้านคือหลังคาที่ชันถึง 60 องศาเหมือนรูปมือพนม
                        อัดด้วยฟางทับซ้อนหนาหลายชั้น เพื่อป้องกันลมฝนและหิมะที่ตกหนัก ตัวบ้านไม้สร้างโดยไม่ใช้ตะปู ในทุกๆ ปีชาวบ้านจะ
                        พากันลงแขกเปลี่ยนหลังคาบ้าน ปีละ 2-3 หลัง หมุนเวียนกันไปทุกปี ซึ่งถือเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นบรรยากาศ
                        ของหมู่บ้านโอบล้อมด้วยภูเขา แปลงนาข้าว และลำธาร งดงามราวหมู่บ้านในเทพนิยาย ในแต่ละฤดูกาลหมู่บ้านนี้จะมีความ
                        สวยงามแตกต่างกันไป หากคุณได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้ ภาพความประทับใจในการมาเที่ยวญี่ปุ่นของคุณจะไม่ลืมเลือน

มื้อกลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วยอาหารเซ็ทสไตล์ญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้
                        จากนั้น พาคณะเดินทางสู่เมือง ทาคายาม่ะ เมืองที่สวยงามท่ามกลางหุบเขา เมืองซึ่งมีธรรมชาติสวยงามทั้ง 4 ฤดู ผู้คนและ
                        วัฒนธรรมโบราณผสานเข้ากับวิถีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ถึงทาคายาม่ะพาท่านชม
ศาลาว่าการเมืองเก่าในยุคเอโดะ ยุคที่ซามูไร
                        และโชกุนครองเมือง นำท่านเข้าชมห้องว่าการของโชกุน ห้องพักของซามูไร ห้องลับรวมถึงห้องอื่นๆที่ถูกรักษาไว้อย่างดี
                        จากนั้นนำท่านเดินข้ามสะพานสีแดง ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองนี้ คือ
สะพานนากะบาชิ ที่ทอดข้ามมาน้ำสายเล็กๆชื่อว่า
                       
แม่น้ำมิยากาว่า ถือเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยจุดหนึ่งของเมือง ให้เวลาท่านเดินชมเมืองเก่า ซังมาชิ ซูจิ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ
                        อายุกว่า
300 ปีมาแล้ว ชอบปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย และที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้คือ ตุ๊กตาซารุโบโบะ ตุ๊กตาไม่มีหน้า ที่ชาวญี่ปุ่น
                        เชื่อว่าเป็นเครื่องรางนำโชค โดยเฉพาะในเรื่องความรักและสุขภาพ
                        จากนั้นพาท่านเข้าที่พักโรงแรมที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาทาคายาม่า หรือที่เรารู้จักกันดีว่า แจแปนแอลป์ พักผ่อนหรืออาบน้ำแร่
                       
ออนเซ็นต์ สไตล์ญี่ปุ่นแท้ ตามอัธยาศัย 
มื้อเย็น             รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม /  บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และอาหารญี่ปุ่นเมนูโปรดมากมายให้ท่านอิ่มอร่อยเต็มที่
ที่พัก
                Associa Takayama Resort  / หรือ  Ogawaya Onsen    ชมเวปไซด์ที่  www.associa.com    (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)
                        *(ที่โรงแรมมี ชุดยูคาตะ ให้ท่านใส่มาทานอาหารค่ำ และสิ่งที่ท่านจะพลาดไม่ได้เลย นั่นคือการลองแช่น้ำแร่ที่ไหลมาจากแหล่ง
                        น้ำพุร้อนตามธรรมชาติ คนญี่ปุ่นเรียกว่า การอาบออนเซ็น
 ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบการ
                        หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น อีกทั้งการอาบน้ำชนิดนี้จะช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางที่สะสมมาตลอดทั้งวัน)

    
 

 

วันที่สาม        แจแปนแอลป์ / นั่งรถรางขึ้นเขา / ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าพาโนรามา / นั่งรถบัสอุทยาน ชมกำแพงหิมะ Snow Wall
                       
เขื่อนคุโรเบะ – เมืองมัตสึโมโตะ

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                        เช้าพาท่านสู่เส้นทางที่มีชื่อยอดนิยมของเมือง Tateyama Japan Alphine Route นั่นคือเส้นทางที่เป็นเทือกเขา Japan Alps
                        ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,015 เมตร ต่อเนื่องถึงเส้นทางชม เขื่อนคุโรเบะ เขื่อนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ถูกสร้างอยู่ทางตะวันออกของ
                        เมืองโทยะมะ เป็นเส้นทางชมธรรมชาติรอบทิศของเทือกเขาแอลป์ พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่
ที่ราบสูงบิโจไดร่า แล้วต่อด้วย
                        รถโคชของอุทยานที่คนขับชำนาญเส้นทาง ตลอดเส้นทางท่านจะพบกับความตื่นตาตื่นใจในธรรมชาติที่สวยงามและน่าทึ่ง
                        ผ่านทิวต้นสนที่มีอายุนับหลายร้อยปี ผ่านชม
น้ำตกโชเมียว และยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะลูกแล้วลูกเล่า และที่สำคัญพาท่าน
                        ผ่านชองถนน
กำแพงหิมะ ที่สูงเกือบ 20 เมตร ก่อนสุดปลายทางที่ยอดดอยมุโรโด และต่อกระเช้าลอยฟ้าไปลงที่สถานีคุโรเบะ
                        ไดระ แล้วต่อรถไฟไต่เขาลงที่สถานีเลคคุโรเบะ จากนั้นก็เดินไปชมเขื่อนคุโรเบะ รวมระยะทางตลอดเส้นทางประมาณ
30 ก.ม.
                        การเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางนี้ต้องใช้เวลาเกือบทั้งวัน โดยเริ่มแต่เช้า เพราะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและต่างประเทศมาเป็นกลุ่ม
                        ทัวร์จำนวนมาก ทำให้ต้องรอคิวขึ้นกระเช้าและรถนาน กำหนดเวลาเสร็จสิ้นที่เที่ยวนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชม

                        (*เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นชมช่องทางที่เจาะหิมะน้ำแข็ง หรือ Snow Wall ได้ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน - กลางเดือนพฤษภาคม)
มื้อกลางวัน      บริการอาหารกลางวันชุดเซ็ทจานด่วน ณ ร้านอาหารบนเทือกเขาแอลป์
                        สิ้นสุดการเดินทางแจแปนแอลป์ที่สถานีชินาโน๊ะ ส่วนหนึ่งของจังหวัด นากาโน จากนั้นเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองมัสสึโมโตะ
มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ซูชิ เป็นต้น
ที่พัก                Buena Vista Hotel  ที่พักระดับ 4* ดาว (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)
                        *(ที่โรงแรมมี ชุดยูคาตะ ให้ท่านใส่มาทานอาหารค่ำ และสิ่งที่ท่านจะพลาดไม่ได้เลย นั่นคือการลองแช่น้ำแร่ที่ไหลมาจากแหล่ง
                        น้ำพุร้อนตามธรรมชาติ คนญี่ปุ่นเรียกว่า การอาบออนเซ็น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบการ
                        หมุนเวียนโลหิตดีขึ้น อีกทั้งการอาบน้ำชนิดนี้จะช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางที่สะสมมาตลอดทั้งวัน)

    

 
 

วันที่สี่           ชมทุ่งดอกพิงค์มอส / Fuji Shibazakura Festival – ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น 5) – กรุงโตเกียว ชอบปิ้งย่าน ชินจูกุ   

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                        เช้าวันนี้เดินทางสู่เขตพื้นที่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ พาท่านสู่เทศกาล ชมทุ่งดอกพิ้งค์มอส ในงาน Fuji Shibazakura Festival ชมทุ่ง
                        พรหมดอกไม้ที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า ซากุระบนดิน เพราะต้นเตี้ยติดดินดูราวกับปูด้วยพรมดอกไม้ ไล่สีจากขาว ชมพูอ่อน ชมพูเข้ม
                        ซึ่งจะบานให้คุณชมแค่กลางเดือนเมษายน – พฤษภาคม เท่านั้น ถ่ายภาพประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีชมพู โดยมีภูเขาฟูจิตั้งเด่น

                        เป็นฉากหลังที่สวยงาม
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                        ช่วงบ่ายพาท่านเดินทางขึ้นชม ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในโลก หนึ่งในไฮไลท์ของการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
                        และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และล่าสุดปี ค.ศ
2013 นี้ ภูเขาไฟฟูจิยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้าน
                        วัฒนธรรม เพราะความงามของภูเขาไฟฟูจิได้เป็นแรงบันดานใจให้เกิดบทประพันธ์และบทกวีที่มีคุณค่ามากมาย และถือว่าเป็น
                        สัญลักษณ์หนึ่งของความเป็นญี่ปุ่นอีกด้วย พาท่านขึ้นสัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดถึงชั้น
5 *(ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพอากาศ) พาท่าน
                        นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ศาลเจ้าเซ็นเก็น ที่นักท่องเที่ยวและนักไต่เขาชาวญี่ปุ่นต้องแวะมากราบไหว้ขอพร และที่นี่ยังมีร้านค้า
                        ขายของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากมากมายอีกด้วย

                        จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงอันศิวิไลซ์ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นเมืองใหญ่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
                        เป็นเมืองแฟชั่นอันทันสมัยอันดับหนึ่งของเอเชีย พาท่านสู่ย่าน
ชินจูกุ ย่านดังที่เต็มไปด้วยแหล่งชอบปิ้ง แฟชั่นทันสมัย ศูนย์รวม
                        หนุ่มสาววัยรุ่นญี่ปุ่นที่แต่งตัวมาประชันกัน ให้เวลาคุณเดินเล่นชอบปิ้งตามอัธยาศัย

มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์ ชาบู-ชาบู ทั้งเนื้อ หมู ไก่ ผัก อิ่มไม่อั้น
ที่พัก                ระดับ 4* ดาว เช่น  Shinjuku Prince Hotel / Shinagawa Hotel (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)

   


 

วันที่ห้า         ศาลเจ้าเมจิ – ช็อปปิ้งย่านชิบูย่า / ฮาราจูกุ – วัดอาซะกุซ่ะ ล่องเรือแม่น้ำอากุสะชมวิวโตเกียว/ ชมวิวอ่าวโตเกียว
                     
เกาะโอเดบะ / ห้าง Tokyo Decks – สนามบิน กรุงเทพฯ
 

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                        ช่วงเช้าพาท่านเข้าชม ศาลเจ้าเมจิ อีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมทางศาสนาชินโต ที่งดงามอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว ตัวศาล
                        ก่อสร้างด้วยไม้รูปทรงสวยงาม ผู้สร้างอุทิศให้กับกษัตริย์และเชื้อพระวง ทางเดินจึงมีซุ้มประตูแกะสลักดอกเบญจมาศสัญลักษณ์
                        ของราชวงศ์ตั้งอยู่เป็นระยะตลอดทางเข้าที่ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้ใหญ่ เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในป่าที่ไม่ใช่เมืองหลวง หากโชคดี
                        ท่านจะได้เห็นกระบวนแห่พิธีแต่งงานแบบญี่ปุ่นแท้ ที่บ่าวสาวผู้มีฐานะมักมาประกอบพิธีแต่งงานที่นี่

                        จากนั้นให้เวลาท่านอิสระกับการชอบปิ้งย่าน ชิบุย่า ฮาราจูกุ เดินชม ถนนคนเดินโอโมเตะเซ็นโดะ ที่วัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวน่ารักมี
                        สไตล์ของตัวเองมาเดินเที่ยวเล่นชอบปิ้งกันสนุกสนาน ถนนแบรนด์เนมหรู ซึ่งญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกที่มี
                        ร้านแบรนด์เนมใหญ่และตกแต่งสวยที่สุด หรือจะแวะชมร้านสินค้า
100 เยน และร้านค้าแฟชั่นญี่ปุ่นกิ๊ปเก๋มากมาย ให้เวลาท่าน
                        เดินชมร้านค้าและผู้คน หรือชอปปิ้งอย่างจุใจ 

มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                        ช่วงบ่ายนำท่านเข้าชม วัดเซ็นโซจิ  หรือ  วัดอาซะกุซ่ะ ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในกรุงโตเกียว รวมทั้งเป็นวัดที่เหล่า
                        โชกุนและซามุไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ จุดเด่นของวัดนี้คือท่าน
                        จะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์
ที่ประตูทางเข้า คอยต้อนรับผู้มาเยือน และไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และที่วัดแห่งนี้ยังมี
                        ถนนนาคามิเสะ ถนนชอปปิ้งที่มีชื่อของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ตุ๊กตาแมวกวัก ของเล่น
                        โบราณ
เช่นกุญแจ ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น เป็นต้น
                        ปิดท้ายก่อนอำลามหานครโตเกียว พาท่านสู่โปรแกรมพิเศษ ล่องเรือชมแม่น้ำสุมิดะ ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านกรุงโตเกียว พาท่าน
                        เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามสองฟากฝั่งแม่น้ำ ที่มีทั้งธรรมชาติและตึกสูงตระหง่านระฟ้า เรือแล่นผ่านสะพานสายรุ้ง
                        Rainbow Bridge อันสวยงาม ท่านสามารถขึ้นไปถ่ายรูปบนดาดฟ้า หรือจะอยู่ในห้องชมวิวผ่านกระจกใสก็ได้ พาท่านขึ้นฝั่งที่
                        เมืองใหม่หรือ
เกาะโอไดบะ เมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการถมทะเล ที่เมืองนี้มีห้างที่มีชื่อเสียงมาก คือห้าง Tokyo Decks ซึ่งตั้งอยู่ริม
                        อ่าวโตเกียว จึงมีบรรยากาศโรแมนติค หนุ่มสามญี่ปุ่นนิยมนัดหมายมาเดทกันที่นี่ ปล่อยอิสระให้ท่านชอบปิ้งตามอัธยาศัย

มื้อเย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
00.20 น.          ออกเดินทางจาก สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน แจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 003 หรือโดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่
                        TG 661 (
** ขึ้นอยู่กับวันที่ท่านเลือกเดินทาง โปรดดูที่ตารางราคา หรือเช็คที่ฝ่ายขาย )
04.50 น.          (เวลาประเทศไทย) คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ และความประทับใจ
                       Asian Plus Travel ขอขอบพระคุณผู้รักการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา
                       ***************************************************************************************************

     
.
* ทัวร์ทุกกรุ๊ปเราออกเดินทางเอง ดูแลลูกค้าเอง ไม่ขายแล้วส่งลูกค้าไปรวมกับที่อื่น เน้นเที่ยวแบบคุณภาพ ไม่เน้นขายทัวร์ราคาถูก

 

 

พ.ศ 2559
วันเดินทาง           เมษายน             20 – 24 (เต็ม)            
                             พฤษภาคม      *17 – 21    
 

     ราคาทัวร์  J-Spring 4 / TG / JL      เม.ย [TG]                *พ.ค [JL]  
  -  ผู้ใหญ่   (หรือเด็ก / พักห้องละ 2 ท่าน) 63,900.-   62,900.-
  -  เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี / มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ห้องละ 3 ท่าน) 60,900.-  59,900.-
  -  เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี  / ไม่มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ห้องละ 3 ท่าน) 59,900.-  58,900.-
  -  พักห้องเดี่ยวคนเดียว        เพิ่มอีกท่านละ 11,900.-  11,900.-
  -  ราคาเฉพาะทัวร์   (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) 41,900.-  40,900.-


  *** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยึดราคา Update บนหน้าเวปไซด์นี้เป็นหลัก *ท่านที่จองก่อนรับสิทธิ์คงราคาเดิมหากราคาปรับขึ้น 
 

ราคานี้รวม :

-   รวมภาษีสนามบิน และ ภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว และ **บริษัททัวร์เป็นผู้รับผิดชอบกรณีภาษีน้ำมันขึ้นราคา
-   ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ / กรุงเทพ  นาโกย่า / ฮาเนดะ - กรุงเทพ
-   ค่าที่พักระดับ 4 ดาว (ยกเว้นเรียวกัง) จำนวน 3 คืน (พักผู้ใหญ่ห้องละ 2 ท่าน)  
-   ค่าเข้าชมสถานที่ ตามรายการระบุ               
-   ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองและอาหารประจำชาติของญี่ปุ่น ที่ขึ้นชื่อของแต่ละเมือง)
-   ดูแลท่านตลอดการเดินทางด้วยหัวหน้าทัวร์ของ Asian Plus Travel / และไกด์ท้องถิ่นของ Land Operator ญี่ปุ่น                   
-   รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง และคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง
-   ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)        
-   สัมภาระโหลดลงเครื่องทั้งไปและกลับ น้ำหนักไม่เกินท่านละ 25 กิโลกรัม 

 

 เงื่อนไขเพิ่มเติม    (เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดอ่านเงื่อนไขก่อนจองทัวร์)

·   เป็นธรรมเนียมของการท่องเที่ยวในการให้ทิปกับ ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ (ธรรมเนียมทั่วไป ทิปไกด์ท้องถิ่น ขั้นต่ำท่านละ 2,000 Yen 
คนขับ
ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 Yen  / ทัวร์ 6 วัน ; ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)

·   บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
การประท้วง การหยุดบินของสายการบิน การเมือง สงคราม เหตุผลจำเป็นส่วนตัวของท่านเอง ฯลฯ เป็นต้น

·   เนื่องจากเป็นตั๋วเครื่องบินแบบเหมากรุ๊ป และค่าทัวร์ที่ญี่ปุ่นเป็นแบบเหมาจ่ายต่อคน จึงไม่สามารถคืนเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

      กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  25 วัน คืนมัดจำให้ 70%  ##  แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า  25 วัน ไม่สามารถคืนมัดจำได้ ##
      กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป คืนได้ 50% ของยอดจ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทจ่ายค่าดำเนินการบางส่วนไปแล้ว
      กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 
15 วัน ไม่สามารถคืนค้าบริการได้ เนื่องจากบริษัทได้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ไปแล้ว
      กรณี
 “เลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 25 วัน เช่นกัน เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อกรุ๊ปทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ทั้งกรุ๊ป
· *กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ และที่ประเทศญี่ปุ่น ปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ  บริษัทขอสงวน
      สิทธิ์ไม่คืนค่าบริการทั้งหมด เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้ว
·   ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
·   ราคาเด็ก ต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี นับถึงวันที่เดินทาง / กรณีเด็กพักกับผู้ใหญ่ห้องละ ท่าน เด็กต้องเสียเป็นราคาผู้ใหญ่ ## ราคาเด็กพักห้อง
      ละ 
ท่าน หมายถึง มีผู้ใหญ่ ท่าน เด็ก ท่าน ## ผู้ใหญ่พักห้องละ ท่านราคาปกติทุกท่าน ## พักเดี่ยวชาร์ทเพิ่มราคาพักเดี่ยว เงื่อนไข
      ต่างๆนี้เป็นกฎสากลของโรงแรมและสายการบิน
·   ท่านที่อยู่ต่างจังหวัด ก่อนจองตั๋วในประเทศ โปรดเช็คเวลาและไฟลท์บินและการยืนยันจากพนักงานขายว่ากรุ๊ปที่ท่านจองออกเดินทาง
      ได้แน่นอน ก่อนดำเนินการจองตั๋วในประเทศ
·    เที่ยวบิน ราคา และ รายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท คือคุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าราคา
      ที่ระบุไว้ในโปรแกรม
·    ค่าทัวร์ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าโทรศัพท์ซักรีด , มินิบาร์ , Internet, Pay TV , ค่าน้ำหนักกระเป๋า 
      ที่เกินจากสายการบินกำหนด ฯลฯ เป็นต้น
·    ใน กรณีที่สถานฑูตญี่ปุ่นกลับมาใช้นโยบายให้นักท่องเที่ยวต้องขอวีซ่าเข้า ประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทจำเป็นต้องขอเก็บค่าทำวีซ่าเพิ่มจากราคาทัวร์
·   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่มีผู้จองมาต่ำกว่า 15 ท่าน / กรุ๊ป โดยจะแจ้งยกเลิกให้ลูกค้า
      ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง (ตามกำหนดออกตั๋วของสายการบิน) โดยทางบริษัทจะคืนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ทั้งหมด
·   จองโดยวางมัดจำที่นั่งละ 15,000.- บาท  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย  20 วัน 
·   รับบัตรเครดิต VISA , MASTER CARD ทุกธนาคาร  (คิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 3% , ลูกค้าต้องมารูดบัตรที่บริษัท)

*** หากท่านต้องการจองทัวร์โปรดแจ้งขอรายละเอียดการจองได้ที่พนักงานขาย และโปรดตรวจสอบชื่อบัญชี / เลขที่บัญชี ก่อนโอนเงินทุกครั้ง
       โดยบริษัทมี 2 ชื่อบัญชีคือ 1. บริษัทเอเชี่ยนพลัสแทรเวล  2. น.ส ภัสสริน อ่อนคงทิม (กรรมการผู้จัดการ)

 

 ติดต่อ บริษัทเอเชี่ยนพลัส แทรเวล จำกัด

Tel: 02-1836336 - 8   ; 087-654 4641    Fax: 02-1836339
เลขที่ 5/8 บ้านกลางเมือง ถนนศรีนครินทร์ ซอย 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/ 05771 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ ทัวร์ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 

ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ แจแปนแอลป์ ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ แจแปนแอลป์ ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ แจแปนแอลป์ ญี่ปุ่น กำแพงหิมะ 

ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน

เที่ยวญี่ปุ่น กำแพงหิมะ เที่ยวญี่ปุ่น กำแพงหิมะ เที่ยวญี่ปุ่น กำแพงหิมะ เที่ยวญี่ปุ่น กำแพงหิมะ เที่ยวญี่ปุ่น กำแพงหิมะ

ญี่ปุ่น ทัวร์ พิ้งค์มอส ญี่ปุ่นทัวร์ พิ้งค์มอส ญี่ปุ่นทัวร์ พิ้งค์มอส ญี่ปุ่นทัวร์ พิ้งค์มอส ญี่ปุ่นทัวร์ พิ้งค์มอส ญี่ปุ่นทัวร์ พิ้งค์มอส

ญี่ปุ่น ทัวร์ ดอกวีสทีเรีย ญี่ปุ่นทัวร์ ดอกวีสทีเรีย ญี่ปุ่นทัวร์ ดอกวีสทีเรีย ญี่ปุ่นทัวร์ ดอกวีสทีเรีย ญี่ปุ่นทัวร์ ดอกวีสทีเรีย

ดอกฟูจิ ชิบะซากุระ ดอกฟูจิ ชิบะซากุระ ดอกฟูจิ ชิบะซากุระ ดอกฟูจิ ชิบะซากุระ ดอกฟูจิ ชิบะซากุระ ดอกฟูจิ ชิบะซากุระ

Snow Wall Japan Alps Snow Wall Japan Alps Snow Wall Japan Alps Snow Wall Japan Alps Snow Wall Japan Alps

Tour Japan 2016 Tour Japan 2016 Tour Japan 2016 Tour Japan 2016 Tour Japan 2016 Tour Japan 2016

 
Tour Japan : ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน-พฤษภาคม 2559

J-W3; Hokkaido Snow Powder & Ski Resort article
J-W1: Japan Winter..Beautiful Program article
J-W4: Japan Snow Romance & Sakura Blossom article
ข้อมูลเตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่นฤดูใบไม้ร่วง article
ข้อมูลเตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่นฤดูหนาว article
ที่ตั้งออฟฟิสและเบอร์ติดต่อ articleบริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล จำกัด @ ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771
Please Like Facebook