dot
dot dot
dot
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว11/05771
dot
dot
เบอร์โทรติดต่อ: 02-1836333 - 8 086-5516445 , 087-6544641
dot
dot
ทัวร์เกาหลี 2558-2559
dot
bulletK-Spring 1, Rail Bike
bulletK-Spring 3, ปูซาน-โซล
bulletK-Spring 4, April Snow
bulletการเตรียมตัวเที่ยวเกาหลีฤดูใบไม้ผลิ
bulletการเตรียมตัวเที่ยวเกาหลีฤดูหนาว
dot
ทัวร์ญี่ปุ่น 2558-2559
dot
bulletK-Spring 4, Japan Alps
bulletJ-Winter3, Hokkaido
bulletJ-Winter4, Snow & Sakura
bulletการเตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่น ฤดูหนาว
dot
ทัวร์เอเชีย
dot
bulletทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน
bulletทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน
bulletทัวร์พม่า 4 วัน, TG
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletเข้าสู่หน้าเวปไซด์ทัวร์เอเชีย
dot
ที่ตั้งสำนักงานบริษัท
dot
bulletแผนที่ตั้งบริษัท
dot
เช็คอุณภูมิก่อนเดินทาง
dot
bulletอุณหภูมิที่เกาหลี
bulletอุณภูมิที่ญี่ปุ่น
dot
Photo Impression
dot
bulletอัลบั้มรวมภาพประทับใจ
bulletกรุ๊ปเกาะเชจูช่วงดอกคาโนล่าบลอสซัม
bulletกรุ๊ปช่วงซากุระบาน เมษายน
bulletกรุ๊ปคณะวิทย์ฯ มหิดล
dot
คริป MV เพลงละครเกาหลี
dot
bulletWinter Love Song / 1
bulletWinter Love Song / 2
bulletAutumn in My Hart / 1
bulletAutumn in My Hart / 2
bulletMy Girl / 1
bulletSpring Walzt / 1
bulletFull House ; OST
bulletFull House : ^______^
bulletFull House : i think i love u
bulletMy Sassy Girl ; i believe
bulletIl Mare; somewhere only..
bulletIl Mare ; must say goodbye
bulletDaisy ; Filling
bulletA Millionire's First Love
bulletwww.popcornfor2.com
dot
ร่วมงานกับเรา
dot
bulletตำแหน่งรับสมัครงาน
bulletInternet Marketing
dot
เวปไซด์ให้แวะชม
dot
bulletKTO YouTube
bulletKTO YouTube / Jeju


Korean Air Lines [KE]
เวปไซด์ เกาะเชจู
เปิดที่เที่ยวใหม่..กับ Asian Plus Travel


J-W4: Japan Snow Romance & Sakura Blossom article

ทัวร์ญี่ปุ่น
         Japan Snow Romance & Sakura Blossom

                   สัมผัสหิมะ + ชมซากุระแรกบานของญี่ปุ่น
 

เที่ยวญี่ปุ่นแบบคุ้มค่า โปรแกรมเดียวที่ท่านจะได้สัมผัสทั้งบรรยากาศโรแมนติคของหิมะ และชมดอกซากุระบานเป็นที่แรกของ
ภูมิภาคคันโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะบานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

     

ไฮไลท์ในโปรแกรม
** ชมอุโมงค์ซากุระบานกว่า 8,000 ต้น ระยะทาง 4 กิโลเมตร ริมแม่น้ำคาวาสึ ในเทศกาล Kawazu Cherry Blossom Festival
     ซึ่งจะเริ่มบานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-ต้นมีนาคม ของทุกปี
** เพลิดเพลินกับ ออนเซ็นแช่เท้า ที่มีชื่อเสียงของเมืองคาวาสึ ฟรี^^
** ขึ้น Ropeway สู่ยอดเขาเท็นโจ เพื่อชมวิวพาโนรามาของภูเขาไฟฟูจิ และทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
** สนุกกับกิจกรรมบนลานสกีหิมะฟูจิเท็น แถมให้เล่น Snow Sled ฟรี^^
** ชมสวนสตรอเบอรี่พร้อมชิม ฟรี^^     ** พร้อมโปรแกรมเที่ยวอื่นๆอีกมากมายและชอบปิ้งจุใจในโตเกียว
** เดินทางโดยการบินไทย TG / ที่พักวิวภูเขาไฟฟูจิ / มีบริการอาบน้ำแร่ออนเซ็น / อาหารดี+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
** ทัวร์ญี่ปุ่นคุณภาพดี ทุกกรุ๊ปออกเดินทางเองไม่ส่งลูกค้าต่อให้ที่อื่น / มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง 

** ฟรี wifi บริการบนรถ ให้คุณเช็คข่าวและแชร์ภาพสวยได้ทันใจตลอดการเดินทาง                    

                                   
รายละเอียดโปรแกรม
J-Winter 4
   (ราคาและวันเดินทางอยู่ท้ายโปรแกรม)

วันแรก         กรุงเทพฯ / สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงโตเกียว / สนามบินฮาเนดะ

 

20.30 น.          คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน การบินไทย 

เที่ยวบินที่ TG 682 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งไปดำเนินการเช็คอินให้ท่านก่อนแล้วคอยให้การต้อนรับและอำนวยความ
สะดวก ในด้านเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเอง ตามนโยบาย
รักษาความปลอดภัยของสายการบิน

23.15 น.          ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง  (รับบริการเครื่องดื่มและอาหารเช้าบนเครื่องบิน)  

   

วันที่สอง       สนามบินนานาชาติฮาเนดะ – เมืองคามากุระ – วัดโกโตคุอิน / นมัสการพระใหญ่คามากุระ – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
                     ขึ้นกระเช้า Ropeway สู่ยอดเขาเท็นโจ / ชมวิวฟูจิและทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ในมุมพาโนรามา – ศาลเจ้าเซ็นเก็น
                     พักโรงแรมวิวภูเขาไฟฟูจิ / อาบน้ำแร่ออนเซ็น / ดินเนอร์ในโรงแรม+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์06.55 น.          เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว หลังผ่านพิธีการกองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ให้เวลาท่านเข้าห้องน้ำ
                        ทำธุระส่วนตัว และเตรียมตัวให้พร้อมท่องเที่ยวในวันนี้
(เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา
                        ของท่านเพื่อไม่ผิดพลาดการนัดหมาย)
หัวหน้าทัวร์พาท่านพบกับไกด์ท้องถิ่นที่จะคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง ออกเดินทาง
                        ด้วยรถโคชปรับอากาศและคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

                        จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองคามากุระ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโตเกียว นำท่านสู่ วัดโกโตคุอิน นมัสการ พระใหญ่คามากุระ
                        Great Buddha พระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์ใหญ่อายุเก่าแก่นับพันปี มีความสูงถึง 13.35 เมตร ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น ในอดีต
                        พระใหญ่นี้ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารขนาดใหญ่ แต่ได้ถูกพายุใต้ฝุ่นทำลายถึงสองครั้ง ปัจจุบันจึงประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง

มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                        ช่วงบ่ายพาท่านเดินทางขึ้นสู่บริเวณ ภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบทั้ง
5 ภูเขาไฟฟูจินั้นได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในโลก ถือว่าเป็น
                        สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และล่าสุดปี ค.ศ
2013 นี้ ภูเขาไฟฟูจิยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เพราะ
                        ความงามของภูเขาไฟฟูจิได้เป็นแรงบันดานใจให้เกิดบทประพันธ์และบทกวีที่มีคุณค่ามากมาย พาท่านชมความสวยงามของ
                       
ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของทะเลสาบที่อยู่รอบภูเขาไฟฟูจิ จากนั้นพาท่านสัมผัสประสบการณ์การชมทัศนียภาพ
                        ภูเขาไฟฟูจิที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง นั่นคือให้ท่านขึ้น
Kachi Kachi Ropeway ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขาเท็นโจ ซึ่งบนยอดเขาแห่งนี้ท่าน
                        จะได้ชมวิวและถ่ายภาพ
ภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ได้อย่างสวยงามและกว้างไกลในมุมพาโนรามา เป็นอีกโปรแกรม
                        ที่เราตั้งใจจัดให้คุณได้เที่ยวไม่เหมือนใครในมุมที่แตกต่าง ต่อด้วยพาท่านชมและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้าเซ็นเก็น เป็นศาลเจ้า
                        ขนาดใหญ่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ด้านหน้าศาลเจ้ายังมีต้นสนยักษ์คู่อายุหลายร้อยปียืนต้นสวยงาม
                        ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านและนักปีนเขานิยมมาขอพร
                        จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ซึ่งเป็นโรงแรมที่ท่านสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม พร้อมมีบริการออนเซ็นฟรี

มื้อเย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และขาปูยักษ์ เต็มอิ่มแบบไม่อั้น พร้อมชุดยูกาตะให้ท่าน
                        ใส่เข้ากับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นจริงๆ
ที่พัก                นำคณะเข้าที่พัก Fuji Matsuzono Hotel   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)
                        (ที่โรงแรมมี ชุดยูคาตะ ให้ท่านใส่มาทานอาหารค่ำ และสิ่งที่ท่านจะพลาดไม่ได้เลย นั่นคือการลองแช่น้ำแร่ที่ไหลมาจากแหล่ง
                        น้ำพุร้อนตามธรรมชาติ คนญี่ปุ่นเรียกว่า
การอาบออนเซ็น  ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบ
                        การหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น อีกทั้งการอาบน้ำชนิดนี้จะช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางที่สะสมมาตลอดทั้งวัน
ฟรี

 

                                   

  

 

วันที่สาม       เล่นสกีหิมะบนฟูจิเท็น / ให้เล่น Snow Sled ฟรี – โกเทมบะเอาท์เล็ต – คาบสมุทรอิซุ – สวนสตรอเบอร์รี่
.
มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        เช้าวันนี้พาท่านสู่ช่วงเวลาแห่งความสนุกสนาน สัมผัสกับประสบการณ์ความเย็นสุดขั้วที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ลานสกีที่ตั้งอยู่บน

ภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับ หิมะที่หนาวเย็นสุดจับขั้วหัวใจ ดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลนไปทั่ว

บริเวณ ฟรี...ให้ท่านสนุกสนานกับการเล่นกระบะเลื่อนหิมะ Snow Sled” หรือครั้งหนึ่งในชีวิตกับการได้ทดลองเล่น สกีหิมะ
ให้เวลาท่านสนุกสนานบนลานสกีอย่างเต็มที่ สนุกจนลืมวัยกันไปเลยทีเดียว
***(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องเล่นต่างๆภายในสกีรีสอร์ท / ยกเว้น Snow Sled ให้เล่นฟรีท่านละ 1 รอบ)

มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                        ช่วงบ่ายพาท่านเดินทางสู่ Gotemba Premium Outlet ศูนย์จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมจากโรงงานผลิตในราคาถูกพิเศษกว่าร้าน
                        ปกติทั่วไป
30-50%  เพลิดเพลินกับการช็อบปิ้งสินค้าแบรนด์เนมยอดนิยม ทั้งเสื้อผ้า เครื่องหนัง รองเท้า นาฬิกา ของเล่นพวก
                        ตัวต่อเลโก้ และอื่นๆอีกมากมายและหลากหลายยี่ห้อ เช่น Prada, Coach, Burberry เป็นต้น
                        จากนั้นพาท่านเดินทางสู่บริเวณ
คาบสมุทรอิซู ให้ท่านชมและชิมสตรอเบอรี่สดๆจากต้น สวนสตรอเบอรี่ ที่ Isu Fruit Park
                        จากสวนในกรีนเฮาส์ที่ออกผลดกสีแดงสด โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ผลสตรอเบอร์รี่จะใหญ่มากและมีรสหวานหอมอร่อย

                        ถูกใจคนชอบสตรอเบอร์รี่แน่นอน

มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก                โรงแรม  Shimoda Hotel โรงแรมระดับ 4 ดาว  (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)

 

     

 

  

 

วันที่สี่           ชมเทศกาลดอกซากุระบานริมแม่น้ำคาวาสุ – ออนเซ็นแช่เท้า / เหมืองน้ำพุ Mine Onsen โตเกียว – ชอบปิ้งชินจูกุ
 

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                      วันนี้พาท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาซุ เมืองที่มีชื่อเสียงเป็นเมืองที่ ดอกซากุระบานเป็นแห่งแรกในภูมิภาคคันโต ประเทศญี่ปุ่น โดย
                        จะเริ่มบานตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์-ต้นมีนาคม พาท่านชมเทศกาล
The Kawazu Cherry Blossom Festival ณ บริเวณตลอด
                        ริมฝั่งของ
แม่น้ำคาวาซุ ท่านจะได้ชมดอกซากุระสีชมพูบานสะพรั่งเป็นระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร มีต้นซากุระกว่า 8,000 ต้น
                        ถือได้ว่าเป็น
อุโมงค์ดอกซากุระริมแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่น แถมขนาบข้างไปด้วย ทุ่งดอกวาซาบิสีเหลือง บานสีสดตัด
                        กันอย่างน่าชม นอกจากจะได้เพลิดเพลินกับการเดินชมความสวยงามของดอกซากุระแล้วท่านยังจะได้ตื่นตาไปกับร้านอาหาร
                        และการตกแต่งสถานที่สวยงามสไตล์ญี่ปุ่น ให้อิสระท่านชมและเก็บภาพจนเต็มอิ่ม
                        หลังจากเดินชมซากุระจนเต็มอิ่มแล้ว พาท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ
ออนเซ็นแช่เท้า หรือ Ashiyu Onsen หรือที่นี่รู้จัก
                        อีกอย่างว่า
Mine Onsen ซึ่งเป็นที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนี้ ท่านจะได้พบกับ เหมืองน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่มีน้ำพุพุ่งสูงถึง 60 เมตร
                        พุ่งขึ้นทุกๆ 1 นาที ให้ท่านได้ออนเซ็นแช่เท้าพร้อมไปกับการชมทัศนียภาพที่สวยงาม 
 เหมาะกับคนที่เหนียมอายที่จะถอดเสื้อผ้า
                        เพื่อลงออนเซ็นแบบเต็มตัว 
ในอดีตการออนเซ็นเท้ามักใช้เป็นที่ชุมนุมพูดคุยกันของคนญี่ปุ่น เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของการได้มา
                        ท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่อยากให้คุณลอง
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เซ็ทเมนูหมูย่างบนหินภูเขาไฟ

                        ช่วงบ่ายพาท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงอันศิวิไลซ์ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ศูนย์กลางแห่งเอเชีย

                        ถึงโตเกียวพาท่านสู่ย่านช็อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่นคือ ชินจูกุ ให้เวลาท่านอิสระกับการชอบปิ้งย่าน ชินจูกุ ที่เต็มไปด้วยแหล่งช็อปปิ้ง
                        แฟชั่นทันสมัย เช่น เครื่องสำอาง เครื่องหนัง ของเล่น เสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์ญี่ปุ่นกิ๊ปเก๋มากมาย และเป็นศูนย์รวมหนุ่มสาววัยรุ่นของ
                        ญี่ปุ่นที่นิยมแต่งตัวมาประชันกันมากมาย ให้เวลาคุณชอบปิ้งตามอัธยาศัย
มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น  บุฟเฟ่ต์ ชาบู – ชาบู
ที่พัก                นำคณะเข้าสู่ที่พัก Shinagawa Hotel   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)

 

      

 

 
 

 

วันที่ห้า         ช็อปปิ้งย่านชิบูย่า / ฮาราจูกุ วัดอาซากุซ่ะ – ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ ชมวิวโตเกียว – ห้าง Diver City Tokyo Plaza
สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ      
 

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                                                ช่วงเช้าพาท่านชอบปิ้งย่าน ชิบุย่า ฮาราจูกุ เดินชม ถนนคนเดินโอโมเตะเซ็นโดะ ที่วัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวน่ารักมีสไตล์ของตัวเอง
                        มาเดินเที่ยวเล่นชอบปิ้งกันสนุกสนาน ถนนแบรนด์เนมหรู ซึ่งญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกที่มีร้านแบรนด์เนม
                        ใหญ่และตกแต่งสวยที่สุด และร้านค้าแฟชั่นญี่ปุ่นกิ๊ปเก๋มากมาย ให้เวลาท่านเดินชมร้านค้าและผู้คน หรือชอปปิ้งตามอัธยาศัย

มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                        ช่วงบ่ายพาท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซะกุซ่ะ ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว รวมทั้งเป็นวัด

ที่เหล่าโชกุนและซามุไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ภายในวัดยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ จุดเด่นของ

วัดนี้คือท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่ประตูทางเข้า คอยต้อนรับผู้มาเยือน และไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

                        ปิดท้ายก่อนอำลามหานครโตเกียว พาท่านสู่โปรแกรมพิเศษ ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะชมกรุงโตเกียว ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางเมือง
                        โตเกียวสู่บริเวณปากอ่าวโตเกียว เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ ที่มีทั้งธรรมชาติและตึกสูงตระหง่านระฟ้า
                        เรือแล่นผ่านสะพานสายรุ้ง
Rainbow Bridge อันสวยงาม ท่านสามารถขึ้นไปถ่ายรูปบนดาดฟ้าท้าทายความเย็น หรือจะอยู่ในห้อง
                        ชมวิวผ่านกระจกใสก็ได้ จากนั้นให้ท่านได้ชอบปิ้งกันต่อที่ห้างดัง
Diver City Tokyo Plaza ที่มีสัญลักษณ์ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาด
                        ใหญ่ยักษ์ตั้งตระหง่านอยู่หน้าห้าง ปล่อยอิสระให้ท่านชอบปิ้งภายในห้างตามอัธยาศัย
มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
                        
หลังจากชอบปิ้งจนสมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันที่หก         สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
.
00.20 น.          ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
05.20 น.          (เวลาประเทศไทย) คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิ์ภาพ และความประทับใจ
                        Asian Plus Travel ขอขอบพระคุณผู้รักการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา

                        *******************************************************************************************

      

 

*** ทัวร์ทุกกรุ๊ปเราออกเดินทางเอง ไม่มีการส่งลูกค้าไปรวมกับที่อื่น

 

*** โปรแกรมนี้จัดเฉพาะช่วงเทศกาลดอกซากุระที่เมืองคามาสึบานในเดือนกุมภาพันธ์-ต้นมีนาคม เท่านั้น

 
 


 

วันเดินทาง      กุมภาพันธ์      19 – 23    
                        มีนาคม           2 – 6                     

                          

    ราคาทัวร์  J-Winter 4 / TG การบินไทย     19-23 ก.พ            2 - 6 มี.ค   
 -  ผู้ใหญ่   (หรือเด็ก / พักห้องละ 2 ท่าน)  58,900.-  59,900.-
 -  เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี / มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ห้องละ 3 ท่าน)  55,900.-  56,900.-
 -  เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี  / ไม่มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ห้องละ 3 ท่าน)  54,900.-  55,900.-
 -  พักห้องเดี่ยวคนเดียว    เพิ่มอีกท่านละ  12,900.-  12,900.-
 * ราคาเฉพาะทัวร์ (ลูกค้ามีตั๋วเครื่องบินเอง) ท่านละ  39,900.-  39,900.-

 

 

 ·       บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยึดราคา Update บนหน้าเวปไซด์นี้เป็นหลัก ท่านที่จองก่อนรับสิทธิ์คงราคาเดิมหากราคาปรับขึ้น
*** บริษัททำทัวร์คุณภาพดี ทั้งสายการบิน ที่พัก อาหาร การบริการและสถานที่ท่องเที่ยว ( ไม่ใช่ทัวร์ Low Cost )

 

  

ราคานี้รวม :

-   รวมภาษีสนามบิน และ ภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว และ **บริษัททัวร์เป็นผู้รับผิดชอบกรณีภาษีน้ำมันขึ้นราคา
-   ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ / กรุงเทพ  ฮาเนดะ  กรุงเทพ
-   ค่าที่พักเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ยกเว้นเรียวกัง) จำนวน 3 คืน (พักผู้ใหญ่ห้องละ 2 ท่าน)  
-   ค่าเข้าชมสถานที่ ตามรายการระบุ               
-   ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองและอาหารประจำชาติของญี่ปุ่น)
-   ดูแลท่านตลอดการเดินทางด้วยหัวหน้าทัวร์ของ Asian Plus Travel / และไกด์ท้องถิ่นของ Land Operator ญี่ปุ่น                   
-   รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง และคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง
-   ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)        
-   สัมภาระโหลดลงเครื่องทั้งไปและกลับ น้ำหนักไม่เกินท่านละ 25 กิโลกรัม 

 

 เงื่อนไขเพิ่มเติม    (เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดอ่านเงื่อนไขก่อนจองทัวร์)

·   เป็นธรรมเนียมของการท่องเที่ยวในการให้ทิปกับทีมงานบริการ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 Yen คนขับรถ ท่านละ 1,000 Yen / ทัวร์ K-A1
สำหรับทิป หัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า

·   เนื่องจากเป็นตั๋วเครื่องบินแบบเหมากรุ๊ป และค่าทัวร์ที่ญี่ปุ่นเป็นแบบเหมาจ่ายต่อคน จึงไม่สามารถคืนเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

      กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  25 วัน คืนมัดจำให้ 70%  ##  แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า  25 วัน ไม่สามารถคืนมัดจำได้ ##
      กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป คืนได้ 50% ของยอดจ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทจ่ายค่าดำเนินการบางส่วนไปแล้ว
      กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 
15 วัน ไม่สามารถคืนค้าบริการได้ เนื่องจากบริษัทได้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ไปแล้ว
      กรณี
 “เลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 25 วัน เช่นกัน เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อกรุ๊ปทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ทั้งกรุ๊ป
· *กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ และที่ประเทศญี่ปุ่น ปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ  บริษัทขอสงวน
      สิทธิ์ไม่คืนค่าบริการทั้งหมด เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้ว
·   ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
·   ราคาเด็ก ต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี นับถึงวันที่เดินทาง / กรณีเด็กพักกับผู้ใหญ่ห้องละ ท่าน เด็กต้องเสียเป็นราคาผู้ใหญ่ ## ราคาเด็กพักห้อง
      ละ 
ท่าน หมายถึง มีผู้ใหญ่ ท่าน เด็ก ท่าน ## ผู้ใหญ่พักห้องละ ท่านราคาปกติทุกท่าน ## พักเดี่ยวชาร์ทเพิ่มราคาพักเดี่ยว เงื่อนไข
      ต่างๆนี้เป็นกฎสากลของโรงแรมและสายการบิน
·   ท่านที่อยู่ต่างจังหวัด ก่อนจองตั๋วในประเทศ โปรดเช็คเวลาและไฟลท์บินและการยืนยันจากพนักงานขายว่ากรุ๊ปที่ท่านจองออกเดินทาง
      ได้แน่นอน ก่อนดำเนินการจองตั๋วในประเทศ  
·     ท่านที่ขอโปรแกรมทางแฟกซ์หรือทางเมลล์ หากท่านยังไม่ได้ตัดสินใจจองทัวร์ภายใน วันหลังจากวันที่บริษัทส่งโปรแกรมให้กับท่าน
      โปรดเช็คราคาบนหน้าเวปไซด์หรือกับฝ่ายขายอีกครั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยึดราคา Update บนหน้าเวปไซด์เป็นหลัก 
·    เที่ยวบิน ราคา และ รายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท คือคุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าราคา
      ที่ระบุไว้ในโปรแกรม
·   บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
     การประท้วง การหยุดบินของสายการบิน การเมือง สงคราม เหตุผลจำเป็นส่วนตัวของลูกค้าเอง ฯลฯ เป็นต้น

·    ค่าทัวร์ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าโทรศัพท์ซักรีด , มินิบาร์ , Internet, Pay TV , ค่าน้ำหนักกระเป๋า 
      ที่เกินจากสายการบินกำหนด ฯลฯ เป็นต้น
·   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่มีผู้จองมาต่ำกว่า 15 ท่าน / กรุ๊ป โดยจะแจ้งยกเลิกให้ลูกค้า
      ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง (ตามกำหนดออกตั๋วของสายการบิน) โดยทางบริษัทจะคืนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ทั้งหมด
·   จองโดยวางมัดจำที่นั่งละ 15,000.- บาท  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย  20 วัน 
·   รับบัตรเครดิต VISA , MASTER CARD ทุกธนาคาร  (คิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 3% , ลูกค้าต้องมารูดบัตรที่บริษัท)

*** หากท่านต้องการจองทัวร์โปรดแจ้งขอรายละเอียดการจองได้ที่พนักงานขาย และโปรดตรวจสอบชื่อบัญชี / เลขที่บัญชี ก่อนโอนเงินทุกครั้ง
       โดยบริษัทมี 2 ชื่อบัญชีคือ 1. บริษัทเอเชี่ยนพลัสแทรเวล  2. น.ส ภัสสริน อ่อนคงทิม (เป็นกรรมการผูจัดการ)

 

 

ติดต่อ บริษัทเอเชี่ยนพลัส แทรเวล จำกัด
Tel: 02-1836333 - 8   ; 086-5516445 ; 087-6544641    Fax: 02-1836339
เลขที่ 5/8 บ้านกลางเมือง ถนนศรีนครินทร์ ซอย 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/ 05771  

 

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2016, ทัวร์ญี่ปุ่น 2016, ทัวร์ญี่ปุ่น 2016, ทัวร์ญี่ปุ่น 2016, ทัวร์ญี่ปุ่น 2016, ทัวร์ญี่ปุ่น 2016, ทัวร์ญี่ปุ่น 2016, ทัวร์ญี่ปุ่น 2016, 

ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, ทัวร์ญี่ปุ่น 2559, 

ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์ ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์
ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ ทัวร์ญี่ปุ่น ซากุระ
ญี่ปุ่น ชมซากุระ ญี่ปุ่น ชมซากุระ ญี่ปุ่น ชมซากุระ ญี่ปุ่น ชมซากุระ ญี่ปุ่น ชมซากุระ ญี่ปุ่น ชมซากุระ ญี่ปุ่น ชมซากุระ ญี่ปุ่น ชมซากุระ
เที่ยวญี่ปุ่น ซากุระ เที่ยวญี่ปุ่น ซากุระ เที่ยวญี่ปุ่น ซากุระ เที่ยวญี่ปุ่น ซากุระ เที่ยวญี่ปุ่น ซากุระ เที่ยวญี่ปุ่น ซากุระ เที่ยวญี่ปุ่น ซากุระ
ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท ฟูจิ ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท ฟูจิ ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท ฟูจิ ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท ฟูจิ ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท ฟูจิ ญี่ปุ่น สกีรีสอร์ท ฟูจิ
Tour Japan Sakura 
Tour Japan Sakura Tour Japan Sakura Tour Japan Sakura Tour Japan Sakura Tour Japan Sakura
Tour Japan Sakura Tour Japan Sakura Tour Japan Sakura Tour Japan Sakura Tour Japan Sakura Tour Japan Sakura

 

 

 

 
Tour Japan : ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน-พฤษภาคม 2559

J-S4; Amazing Japan Alps & Blossom article
J-W3; Hokkaido Snow Powder & Ski Resort article
J-W1: Japan Winter..Beautiful Program article
ข้อมูลเตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่นฤดูใบไม้ร่วง article
ข้อมูลเตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่นฤดูหนาว article
ที่ตั้งออฟฟิสและเบอร์ติดต่อ articleบริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล จำกัด @ ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771
Please Like Facebook