dot
dot dot
dot
ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว11/05771
dot
dot
เบอร์โทรติดต่อ: 02-1836333 - 8 086-5516445 , 087-6544641
dot
dot
ทัวร์เกาหลี 2558-2559
dot
bulletK-Spring 1, Rail Bike
bulletK-Spring 3, ปูซาน-โซล
bulletK-Spring 4, April Snow
bulletการเตรียมตัวเที่ยวเกาหลีฤดูใบไม้ผลิ
bulletการเตรียมตัวเที่ยวเกาหลีฤดูหนาว
dot
ทัวร์ญี่ปุ่น 2558-2559
dot
bulletK-Spring 4, Japan Alps
bulletJ-Winter3, Hokkaido
bulletJ-Winter4, Snow & Sakura
bulletการเตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่น ฤดูหนาว
dot
ทัวร์เอเชีย
dot
bulletทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน
bulletทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า 3 วัน
bulletทัวร์พม่า 4 วัน, TG
bulletทัวร์ จีน
bulletทัวร์ บาหลี
bulletทัวร์ ภูฏาน
bulletเข้าสู่หน้าเวปไซด์ทัวร์เอเชีย
dot
ที่ตั้งสำนักงานบริษัท
dot
bulletแผนที่ตั้งบริษัท
dot
เช็คอุณภูมิก่อนเดินทาง
dot
bulletอุณหภูมิที่เกาหลี
bulletอุณภูมิที่ญี่ปุ่น
dot
Photo Impression
dot
bulletอัลบั้มรวมภาพประทับใจ
bulletกรุ๊ปเกาะเชจูช่วงดอกคาโนล่าบลอสซัม
bulletกรุ๊ปช่วงซากุระบาน เมษายน
bulletกรุ๊ปคณะวิทย์ฯ มหิดล
dot
คริป MV เพลงละครเกาหลี
dot
bulletWinter Love Song / 1
bulletWinter Love Song / 2
bulletAutumn in My Hart / 1
bulletAutumn in My Hart / 2
bulletMy Girl / 1
bulletSpring Walzt / 1
bulletFull House ; OST
bulletFull House : ^______^
bulletFull House : i think i love u
bulletMy Sassy Girl ; i believe
bulletIl Mare; somewhere only..
bulletIl Mare ; must say goodbye
bulletDaisy ; Filling
bulletA Millionire's First Love
bulletwww.popcornfor2.com
dot
ร่วมงานกับเรา
dot
bulletตำแหน่งรับสมัครงาน
bulletInternet Marketing
dot
เวปไซด์ให้แวะชม
dot
bulletKTO YouTube
bulletKTO YouTube / Jeju


Korean Air Lines [KE]
เวปไซด์ เกาะเชจู
เปิดที่เที่ยวใหม่..กับ Asian Plus Travel


J-W3; Hokkaido Snow Powder & Ski Resort article

                     Hokkaido Snow Powder & Ski Resort 


                                     ทัวร์ฮอกไกโด...ตะลุยหิมะ พักบนสกีรีสอร์ท 

Highlight 
@   ทัวร์ วัน คืน บินตรงสู่ฮอกไกโดโดยการบินไทย TG อาหารดี พักโรงแรม ดาว + พักบนสกีรีสอร์ท อาบน้ำแร่ออนเซ็นฟรี
@   เมืองโซอึนเคียว “ชมเทศกาลปราสาทน้ำแข็ง” Sounkyo Ice Waterfall Festival / หรือสนุกกับเทศกาลตกปลาน้ำแข็งฟรี
@   เมืองบิเอ,ฟูราโนะ สนุกกับ Snow Land, Shikisai Hill, Blue Pond, Ski Resort สนุกกับกิจกรรมมากมาย เช่น Ski, Snow Mobil, 
       Snow Sled, Snow Ratting เป็นต้น (พักสกีรีสอร์ท คืน)

@   ฟรี ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่น Snow Rafting ที่ Shikisai Snowland ฟรี
@   เมืองอาซาฮิคาว่า ชมสวนสัตว์อาซาฮิคาว่า หมีสีน้ำตาล หมีขั้วโลก พาเรดนกเพนกวิน, พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง, หมู่บ้านราเม็ง
@   เมืองซับโปโร ชมหมู่บ้านชอคโกแล็ต, ศาลเจ้าฮอกไกโด, หอนาฬิกาโบราณ, ชอบปิ้งถนนคนเดินทานุกิ
@   เมืองโอตารุ ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาเท็งกุ ชมวิวเมืองโอตารุ, ชมคลองโอตารุ, นาฬิกาไอน้ำโบราณ, พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
@   อิ่มอร่อย กับอาหารญี่ปุ่น, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, ปลาแซลมอล, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง และอื่นๆอีกมากมาย  
@   wifi บริการฟรี บนรถให้คุณเช็คข่าว และ อัฟโหลดแชร์รูปสวยๆได้ตลอดการเดินทาง


  

รายละเอียดการเดินทาง J-W3 / Hokkaido

วันแรก          กรุงเทพฯ / สนามบินสุวรรณภูมิ –  เกาะฮอกไกโด / เมืองซับโปโร / สนามบินชิโตเสะ

20.30  น.         คณะมาพร้อมกันที่  สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์ D  
                        สายการบิน การบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 670 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในด้าน
                        เอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่าง ๆ  และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเอง  ตามนโยบายรักษาความ
                        ปลอดภัยของสายการบิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.5 ชั่วโมง

23.45 น.          ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น (รับบริการเครื่องดื่มและอาหารเช้าบนเครื่องบิน)

 

วันที่สอง       สนามบินชิโตเสะ / เมืองซับโปโร  เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิคาว่า – เมืองโซอึนเคียว
                      ชมเทศกาลปราสาทน้ำแข็ง / Sounkyo Ice Waterfal Festival – ที่พักอาบน้ำแร่ออนเซ็น

08.30 น.          คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เมื่อผ่านพิธีการกองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว พบกับไกด์ท้องถิ่น 
                        (เวลาท้องถิ่นที่ญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อไม่ผิดพลาดการนัดหมาย)  
                        จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของเกาะ ถึงเมืองอาซาฮิคาว่าพาท่านชม หมู่บ้านราเม็ง แห่งเมือง
                        อาซาฮิคาว่า ซึ่งประกอบไปด้วยร้านราเม็งชื่อดังจำนวน 
ร้าน ที่ต่างแข่งขันกันทำราเม็งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษให้มีคุณภาพ
                        และอร่อย จนราเม็งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ราเม็งชามโต ณ ร้านอาหารหมู่บ้านราเม็ง
                        ช่วงบ่ายพาท่านเข้าชม 
สวนสัตว์อาซาฮิกาว่า สวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด สัตว์ที่นี่ไม่ได้ถูกกักขังในกรงเหมือน
                        สวนสัตว์ทั่วๆ ไป แต่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ ท่านจะได้ชมความน่ารักของสัตว์
                        ฤดูหนาวที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก และสัตว์แปลกๆหลากหลายสายพันธุ์ เช่นหมีโพลาขั้วโลกเหนือที่มีขนาดลำตัวยาวถึง 3 เมตร  
                        นกแพนกวินแสนรู้ที่ยกขบวนพาเหรดออกมาต้อนรับ การแสดงของโลมาและแมวน้ำแสนรู้ เป็นต้น
                        
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่เขต Daisetsu National Park ที่ตั้งของ เมืองโซอึนเคียว ซึ่งตั้งอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาโซอึนเคียว
                        เต็มไปด้วยโรงแรมและเรียวกัง ที่มีชื่อเสียงเรื่องบริการอาบน้ำแร่ออนเซ็น หลังจากพาท่านเข้าที่พักแล้วน้ำท่านตื่นตาตื่นใจใน
                        เทศกาลฤดูหนาวของเมืองโซอึนเคียว นั่นคือ 
Sounkyo Ice Waterfall Festival หรือ “เทศกาลปราสาทน้ำแข็ง” พบกับปราสาท
                       น้ำแข็งหลากหลายรูปทรง ภายในตกแต่งแสงสีสวยงาม ให้คุณได้เข้าชมจากห้องโน้นสู่ห้องนี้แบบหนางสุดขั้วกันไปเลย 

มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นและนานาชาติ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก                โรงแรมภายในอุทยานโซอึนเคียว Sounkyo Taisetsu Hotel   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)
                        (ที่โรงแรมที่พักนี้ สิ่งที่ท่านจะพลาดไม่ได้เลย นั่นคือการลองแช่น้ำแร่ที่ไหลมาจากแหล่งน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่เรียกว่า
                        ออนเซ็น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น อีกทั้งการแช่น้ำชนิดนี้
                        จะช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางที่สะสมมาตลอดทั้งวัน 
ฟรี

         

วันที่สาม       เมืองบิเอ / Panorama Road  Shikisai Hill / Snowland – เล่นสกีหิมะ / พักบนสกีรีสอร์ท  *เล่นฟรี Snow Rafting 
 

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
                        วันนี้พาท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอ เป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องของทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะทิวทัศน์ของ ทุ่งข้าวบาเร่ย์ 
                        และแปลงเกษตรกรรมในฤดูอื่นๆ แต่ในฤดูหนาวนั้นขาวโพลนไปด้วยหิมะสุดสายตา ดูสวยงามโรแมนติคไปอีกแบบ โดยเฉพาะ
                        บริเวณ 
Panorama Road ที่เป็นจุดที่นิยมแวะถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว พาท่านสู่ Shikisai Hill ซึ่งในฤดูนาวจนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ
                        ธันวาคม – เมษายน จะเปลี่ยนจากเนินทุ่งดอกไม้เป็นเนินสโลปหิมะหรือ 
Snowland ที่มีกิจกรรมสนุกๆมากมายเช่น Snow Mobile,
                        Snow Banana Boat, Snow Rafting เป็นต้น 
***พิเศษ ราคาทัวร์ได้รวมค่าเล่น Snow Rafting ให้ท่านเล่น ฟรี 
                        (การจัดกลุ่มต่อ 1 ลำขึ้นอยู่กับไกด์และหัวหน้าทัวร์ / เล่นฟรีเฉพาะ Snow Rafting  / เครื่องเล่นอื่นๆไม่รวมในราคาทัวร์)

มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                        ช่วงบ่ายพาท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท เวลาแห่งความสนุกสนาน สัมผัสกับประสบการณ์ความเย็นสุดขั้ว ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ
                        ที่หนาวเย็นสุดจับขั้วหัวใจ ดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลนไปทั่วบริเวณ เพลิดเพลินตื่นเต้นกับการลื่นไถล
                        ด้วย 
สกีหิมะ หรือสนุกอีกระดับกับการเล่น “สโนว์บอร์ด หรือจะสนุกแบบเด็กๆกันที่ Snow Park กับการ นั่งกระบะเลื่อนหิมะ 
                        Snow Sled สนุกสนานจนลืมวัยกันไปเลย หรือท่านที่ไม่เล่นเครื่องเล่นหรือกิจกรรมต่างๆที่มีให้บนสกีรีสอร์ท ก็สามารถเดินเล่น
                        ถ่ายรูปกับมุมสวยๆมากมายได้  
***(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องเล่นต่างๆภายในสกีรีสอร์ท)
มื้อเย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ที่พัก                สกีรีสอร์ทสวยท่ามกลางภูเขา  Furano Ski Resort / หรือ Yubari Ski Resort   
                        (หรือสกีรีสอร์ทอื่นระดับเดียวกัน)   ตัวอย่างเวปไซด์  http://www.yubari-resort.com/en/  

.   
  
 

วันที่สี่           เมืองซับโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด  สวนโอโดริพาร์ค – หอนาฬิกาโบราณ – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ – ช็อปปิ้งย่าน
                     
ถนนคนเดินทานุกิ 

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
                        วันนี้พาท่านเที่ยวซิตี้ทัวร์ เมืองซับโปโร พาท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโต เป็นที่เคารพของ
                        คนบนเกาะฮอกไกโด ที่เชื่อว่าช่วยปกปักรักษาให้คนบนเกาะอยู่อย่างร่มเย็นสงบสุข

                        ต่อด้วยพาท่านชม โอโดริปาร์ค สวนสาธารณะใจกลางเมืองที่ได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้ น้ำพุ งานปั้นศิลปะ เป็นแหล่งพักผ่อน
                        หย่อนใจของชาวเมือง ชม หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์ประจำเมืองซับโปโรและถือได้ว่าเป็นหอนาฬิกาที่ เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น 
                        ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าที่มีอายุกว่า 130 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 โดยโครงสร้างทั้งหมดทำจากไม้ นอกจากจะ
                        ใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้วยังเปรียบเหมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                        จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านช๊อกโกแลต อิชิยะ แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารสร้างแบบสไตล์ยุโรป
                        ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้สวยงามนานาพันธ์ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของช็อกโกแลต กระบวนการ
                        ผลิต งานศิลปะที่ท่านคิดไม่ถึงว่าทำมาจากช็อคโกแล็ต และเลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้ รวมทั้งช็อกโกแลต
                        ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด นั่นคือ Shiroi Koibito ( ช็อกโกแลตขาวแด่คนรัก) เป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย
                        ปิดท้ายวันนี้พาท่านสู่แหล่งชอปปิ้ง ย่านทานูกิ  ย่านชอบปิ้งเก่าแก่ ที่เป็นเหมือนถนนคนเดินของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนฮอกไกโด
                        แบ่งเป็นบล็อกต่างๆถึง 
บล็อกแหล่งรวมสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง เสื้อแฟชั่น กล้อง เกมส์ หรือผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
                        ของฮอกไกโด ท่านจะได้สนุกกับการซื้อของที่ระลึกและสินค้าต่าง ๆ ที่ท่านสามารถซื้อกลับไปเป็นของขวัญหรือของฝาก

มื้อเย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก                โรงแรม  Supporo Grand Hotel   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)
                        (ช่วงค่ำท่านสามารถออกมาเดินเล่นรับลมหนาวหรือชมกิจกรรมฤดูหนาวต่างๆที่ทางเมืองจัดขึ้น) 

           
 

 

วันที่ห้า          เมืองโอตารุ – ยอดเขาเท็งกุ / ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์แก้ว+พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี   
                      นาฬิกาไอน้ำโบราณ – เดินเล่นถนนสายมากาอิมาชิ – มิสซุยเอาท์เล็ท           

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
                        เช้านี้เดินทางสู่เมือง เมืองโอตารุ เมืองแมนติคสุดคลาสสิค อดีตเมืองท่าและชุมชนการค้าในอดีต ที่ยังคงสภาพตึกรามบ้านช่อง
                        ซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตก มาผสมผสานกับศิลปะแบบญี่ปุ่นไว้ได้อย่างลงตัว และดูมีเสน่ห์เป็นอย่างยิ่ง 
                        เริ่มด้วยพาท่านชมเมืองโอตารุ โดยมี คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ควบคู่ไปกับความเก่าแก่ ในยุคที่
                        อุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออก
                        ไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว พาท่านเดินตาม ถนนมากาอิมาชิ ชมร้านค้าขายของที่ระลึกน่ารักๆ วิถีชีวิต และอาคารสวยงามต่างๆ 
                        ไปจนถึงบริเวณ 
นาฬิกาไอน้ำโบราณ สไตล์อังกฤษเหลืออยู่เพียง เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ มีเสียงดนตรีดังขึ้น
                        ทุกๆ 
15 นาที เหมือนกับนาฬิกาไอน้ำอีกเรือนที่กรุงลอนดอน จากนั้นเข้าชม  
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว ภายในอาคาร
                        เก่าแก่สองชั้น ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ นับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การ
                        อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ  ที่นี่ถือเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรีที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากชาวยุโรป ท่านจะ
                        ได้พบกับกล่องดนตรีนับร้อยๆชิ้น และท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝาก หรือเลือกสนุกสนานกับการทำกล่องดนตรี
                        ที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือท่านเอง 

มื้อกลางวัน      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                        จากนั้นพาท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาเท็งกุ เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองโอตารุจากบนยอดเขา ที่มองลงมาเห็น
                        ตัวเมืองโอตารุ ที่โอบล้อมด้วยภูเขาและอ่าวอิชิคาริ รวมถึงมหาสมุทรอันกว้างไกล นับเป็นการเที่ยวเมืองโอตารุอย่างคุ้มค่าและ
                        ประทับใจ อย่าพลาดถ่ายรูปกับต้นซากุระที่ตั้งโดดเด่นเหลืออยู่เพียงต้นเดียวบนยอดเขา และขอพรจากศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธ์
                        จากนั้นพาท่านสู่ มิสซุยเอาท์เล็ท แหล่งชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากโรงงานผลิต ที่ลดราคากว่า 50% ทั้งแบรนด์
                        ญี่ปุ่นและแบรนด์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของหญิงชาย เช่น Coach, Prada, Nike, New Balance, Adidas, Elle
                        H&M, G2000, MK, Samsonite เป็นต้น
มื้อเย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                โรงแรมระดับ ดาว  Anna Crown Hotel   (หรือโรงแรมอื่นระดับเดียวกัน)


         
 

 

วันที่หก          สนามบินชิโตเสะ / ซับโปโร – สนามบินสุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ

มื้อเช้า              รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
                        Check Out ออกจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ
08.00 น.          คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ
10.45 น.          อำลาเกาะฮอกไกโดอันแสนงดงาม ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเสะ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 
15.45 .          (เวลาประเทศไทย) คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
                        Asian Plus Travel ขอขอบพระคุณผู้รักการท่องเที่ยวทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา
                        ***********************************************************************************

 

พ.ศ 2559 

วันเดินทาง          กุมภาพันธ์       17 – 22   ,   26 – 2  

                                 มีนาคม            1 – 6   ,   8 – 13   ,   15 – 20            

 

       ราคาทัวร์ J-W3 / Hokkaido / TG การบินไทย   (ทัวร์ วัน คืน)

   กุมภาพันธ์          มีนาคม        
    -  ผู้ใหญ่   (หรือเด็ก / พักห้องละ 2 ท่าน) 63,900.-  62,900.-
    -  เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี / มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ห้องละ 3 ท่าน) 60,900.-  59,900.-
    -  เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี /  ไม่มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ห้องละ 3 ท่าน) 59,900.-  58,900.-
    -  พักห้องเดี่ยวคนเดียว        เพิ่มอีกท่านละ 14,900.-  14,900.-
    -  ราคาเฉพาะทัวร์   (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) 44,900.-  43,900.-

 

 *** ราคาทัวร์อาจปรับขึ้นตามราคาตั๋วเครื่องบิน ภาษีน้ำมัน และที่พัก ***ท่านที่จองก่อนรับสิทธิ์คงราคาเดิม 

*** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยึดราคา Update บนหน้าเวปไซด์นี้เป็นหลัก 
 

จองทัวร์วันนี้ทุกกรุ๊ป รับฟรี*** ที่ครอบหูกันหนาวเป็นของขวัญปีใหม่ ให้ทุกท่าน  มีให้เลือกหลากสีสัน 

 

   

 

ราคานี้รวม : 

-   รวมภาษีสนามบิน และ ภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว และ **บริษัททัวร์เป็นผู้รับผิดชอบกรณีภาษีน้ำมันขึ้นราคา
-   ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ / กรุงเทพ  ซับโปโร - กรุงเทพ
-   ค่าที่พักระดับ 4 ดาว  จำนวน 3 คืน + สกีรีสอร์ท 1 คืน (พักผู้ใหญ่ห้องละ 2 ท่าน)  
-   ค่าเข้าชมสถานที่ ตามรายการระบุ               
-   ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ (ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นเมืองและอาหารประจำชาติของญี่ปุ่น)
-   ดูแลท่านตลอดการเดินทางด้วยหัวหน้าทัวร์ของ Asian Plus Travel / และไกด์ท้องถิ่นของ Land Operator ญี่ปุ่น                   
-   รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง และคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง
-   ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)        
-   สัมภาระโหลดลงเครื่องทั้งไปและกลับ น้ำหนักไม่เกินท่านละ 25 กิโลกรัม 

 

 เงื่อนไขเพิ่มเติม    (เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดอ่านเงื่อนไขก่อนจองทัวร์)

·   บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
การประท้วง การหยุดบินของสายการบิน การเมือง สงคราม หรือเหตุผลจำเป็นส่วนตัวของท่านเอง ฯลฯ เป็นต้น

·   เป็นธรรมเนียมของการท่องเที่ยวในการให้ทิปกับ ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ (ธรรมเนียมทั่วไป ทิปไกด์ท้องถิ่น ขั้นต่ำท่านละ 2,000 Yen 
คนขับ
ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 Yen  / ทัวร์ 6 วัน ; ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)

·   เนื่องจากเป็นตั๋วเครื่องบินแบบเหมากรุ๊ป และค่าทัวร์ที่ญี่ปุ่นเป็นแบบเหมาจ่ายต่อคน จึงไม่สามารถคืนเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

      กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  25 วัน คืนมัดจำให้ 70%  ##  แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า  25 วัน ไม่สามารถคืนมัดจำได้ ##
      กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป คืนได้ 50% ของยอดจ่ายทั้งหมด เนื่องจากบริษัทจ่ายค่าดำเนินการบางส่วนไปแล้ว
      กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าน้อยกว่า 
15 วัน ไม่สามารถคืนค้าบริการได้ เนื่องจากบริษัทได้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ไปแล้ว
      กรณี
 “เลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 25 วัน เช่นกัน เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อกรุ๊ปทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้ทั้งกรุ๊ป
· *กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่สนามบินสุวรรณภูมิ และที่ประเทศญี่ปุ่น ปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ  บริษัทขอสงวน
      สิทธิ์ไม่คืนค่าบริการทั้งหมด เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้ว
·   ท่านที่ไม่เที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้
·   ราคาเด็ก ต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี นับถึงวันที่เดินทาง / กรณีเด็กพักกับผู้ใหญ่ห้องละ ท่าน เด็กต้องเสียเป็นราคาผู้ใหญ่ ## ราคาเด็กพักห้อง
      ละ 
ท่าน หมายถึง มีผู้ใหญ่ ท่าน เด็ก ท่าน ## ผู้ใหญ่พักห้องละ ท่านราคาปกติทุกท่าน ## พักเดี่ยวชาร์ทเพิ่มราคาพักเดี่ยว เงื่อนไข
      ต่างๆนี้เป็นกฎสากลของโรงแรมและสายการบิน
·   ท่านที่อยู่ต่างจังหวัด ก่อนจองตั๋วในประเทศ โปรดเช็คเวลาและไฟลท์บินและการยืนยันจากพนักงานขายว่ากรุ๊ปที่ท่านจองออกเดินทาง
      ได้แน่นอน ก่อนดำเนินการจองตั๋วในประเทศ
·    เที่ยวบิน ราคา และ รายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักนโยบายของบริษัท คือคุณภาพต้องไม่ต่ำกว่าราคา
      ที่ระบุไว้ในโปรแกรม
·    ค่าทัวร์ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าโทรศัพท์ซักรีด , มินิบาร์ , Internet, Pay TV , ค่าน้ำหนักกระเป๋า 
      ที่เกินจากสายการบินกำหนด ฯลฯ เป็นต้น
·    ในกรณีที่สถานฑูตญี่ปุ่นกลับมาใช้นโยบายให้นักท่องเที่ยวต้องขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทจำเป็นต้องขอเก็บค่าทำวีซ่าเพิ่มจากราคาทัวร์
·   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่มีผู้จองมาต่ำกว่า 15 ท่าน / กรุ๊ป โดยจะแจ้งยกเลิกให้ลูกค้า
      ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง (ตามกำหนดออกตั๋วของสายการบิน) โดยทางบริษัทจะคืนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาให้ทั้งหมด
·   จองโดยวางมัดจำที่นั่งละ 15,000.- บาท  ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทางอย่างน้อย  20 วัน 
·   รับบัตรเครดิต VISA , MASTER CARD ทุกธนาคาร  (คิดค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 3% , ลูกค้าต้องมารูดบัตรที่บริษัท)
  

*** หากท่านต้องการจองทัวร์โปรดแจ้งขอรายละเอียดการจองได้ที่พนักงานขาย และโปรดตรวจสอบชื่อบัญชี / เลขที่บัญชี ก่อนโอนเงินทุกครั้ง
       โดยบริษัทมี 2 ชื่อบัญชีคือ 1. บริษัทเอเชี่ยนพลัสแทรเวล  2. น.ส ภัสสริน อ่อนคงทิม (กรรมการผู้จัดการ)

   

 ติดต่อ บริษัทเอเชี่ยนพลัส แทรเวล จำกัด
Tel: 02-1836333 - 8   ; 087-654 4641    Fax: 02-1836339
เลขที่ 5/8 บ้านกลางเมือง ถนนศรีนครินทร์ ซอย 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/ 05771  

 

ทัวร์ ฮอกไกโด ทัวร์ ฮอกไกโด ทัวร์ ฮอกไกโด ทัวร์ ฮอกไกโด ทัวร์ ฮอกไกโด ทัวร์ ฮอกไกโด ทัวร์ ฮอกไกโด ทัวร์ ฮอกไกโด ทัวร์ ฮอกไกโด
เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวฮอกไกโด 
ฮอกไกโด สกีรีสอร์ท ฮอกไกโด สกีรีสอร์ท ฮอกไกโด สกีรีสอร์ท ฮอกไกโด สกีรีสอร์ท ฮอกไกโด สกีรีสอร์ท ฮอกไกโด สกีรีสอร์ท
ฮอกไกโด ฤดูหนาว ฮอกไกโด ฤดูหนาว ฮอกไกโด ฤดูหนาว ฮอกไกโด ฤดูหนาว ฮอกไกโด ฤดูหนาว ฮอกไกโด ฤดูหนาว ฮอกไกโด ฤดูหนาว
ทัวร์ฮอกไกโด ธันวาคม, ทัวร์ฮอกไกโด ธันวาคม, ทัวร์ฮอกไกโด ธันวาคม, ทัวร์ฮอกไกโด ธันวาคม, ทัวร์ฮอกไกโด ธันวาคม 
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น 2559,ทัวร์ญี่ปุ่น 2559,ทัวร์ญี่ปุ่น 2559,ทัวร์ญี่ปุ่น 2559,ทัวร์ญี่ปุ่น 2559,ทัวร์ญี่ปุ่น 2559,ทัวร์ญี่ปุ่น 2559,ทัวร์ญี่ปุ่น 2559

 Tour Hokkaido Tour Hokkaido Tour Hokkaido Tour Hokkaido Tour Hokkaido Tour Hokkaido Tour Hokkaido Tour Hokkaido

 

 

 

 
Tour Japan : ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน-พฤษภาคม 2559

J-S4; Amazing Japan Alps & Blossom article
J-W1: Japan Winter..Beautiful Program article
J-W4: Japan Snow Romance & Sakura Blossom article
ข้อมูลเตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่นฤดูใบไม้ร่วง article
ข้อมูลเตรียมตัวเที่ยวญี่ปุ่นฤดูหนาว article
ที่ตั้งออฟฟิสและเบอร์ติดต่อ articleบริษัท เอเชี่ยนพลัสแทรเวล จำกัด @ ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05771
Please Like Facebook